Yearly Archive 2018-10-21

A Zöld Szív megalapításának 30 éves évfordulóját tavasszal ünnepeljük!

30 éves lesz a Zöld SzívKedves Zöldszívesek! Kedves Barátaink!

A Zöld Szív megalapításának 30 éves évfordulóját jövő tavasszal ünnepeljük. A felkészülést már most elkezdtük, és erre kérünk benneteket is!

Kérjük, segítsetek felkutatni az egykori zöldszíveseket és hívjátok meg őket is a központi ünnepségre, mely úgy, mint az első alkalommal, most is Pomázon lesz, a művelődési házban, 2019. március 23-án, szombaton, 11-16 óráig.

Jó hír, hogy megújult a Zöld Szív honlapja: http://zoldsziv.hu

Itt tekinthetitek meg az éves programtervet, melynek összeállításánál figyelembe vettük a ti javaslataitokat is. Fogadjátok szeretettel!

Zöldszíves szeretettel:
Orgoványi Anikó és Victor András

Orgoványi Anikó A Zöld Szív titka – Igaz mese a Zöld Szívről

Minden szívben lakik valamiféle titok. Van, amelyik rejtélyes és örök, de van nyílt és tiszta, megismerésre váró. Ilyen a ZÖLD SZÍV titka is, melyet szívesen feltárok most előttetek.

Orgoványi Anikó - A Zöld Szív titkaA zöldszívűség veleszületett tulajdonsága az embernek. Minden gyermekben megvan születése pillanatában, s ha hagyják, meg is marad élete végéig. Rácsodálkozik mindenre, ami elé kerül, legyen az földigiliszta, gömbölyűre kopott kavics vagy útszéli bogáncs. Sajnos sok felnőtt mindent elkövetne azért, hogy kiirtsa gyermekéből ezt a tulajdonságot. Ha egy kisgyermek álmélkodva fordul egy elébe került növény vagy állat felé, ráripakodnak: „Vigyázz a dongó csíp, agyon kell csapni, a bogár csúnya, rá kell taposni. A csalán szúr, a fű befogja a tiszta ruhádat. Ne nyúlj hozzá, gyere onnan, hagyd békén!” Így megy ez egészen addig, amíg a gyermek félni kezd az állatoktól és a mező növényeitől. Hacsak nem oly erős benne a zöldszívűség, hogy enged a kíváncsiságnak.

Így történt ez velem is, amikor nagyapám magával vitt a szántóföldre, ha náluk vendégeskedtem. Ilyenkor mindig kitalált nekem valami foglalatosságot, hogy elüssem az időt. Szedjem össze a krumplibogarakat és hordjam őket az árokpartra, őrizzem gondosan a kis szürke vadnyulat, melyet egy szekérnyomban találtunk, majd miután megnéztünk, sorsára hagytuk, vagy fonjam be a kukoricababák haját, ne kócolja őket a szél. Így kezdődött békapásztorságom is. Két éves lehettem, amikor nagyapám kezembe nyomott egy jókora botot, hogy azzal terelgessem a szántás szélére a rögök között bukdácsoló varangyokat. Ennek a napnak az élménye kitörölhetetlenül vésődött nyiladozó értelmembe. Leggyakrabban használt kifejezéseim egyike lett a béka szó. „Békaszép” lett, ami tetszett, „békajó” ami jó, születésnapomra békát kértem ajándékba és könyvet. Vonzódásom e gyöngyszemű, rücskös bőrű lényekhez a mai napig megmaradt. Barátra is akadtam közöttük – Imre, a barna varangy két nyáron át, nap mint nap a szobám sarkában töltötte az éjszakát. Reggelente nagyanyám kisöpörte onnan, de esténként őkegyelme újra visszataccsogott.  Végül mamám megelégelve a dolgot, szemétlapátra tessékelte hű lovagomat és áthajította a szomszéd kertjébe.

Hódolóm elvesztése után hamarosan új társaságra leltem. A virágoskert fölött feszülő ruhaszárító dróton acélkéken csillogó szitakötő-csapat sütkérezett. Szerettem volna közelről is megszemlélni őket. Óvatosan nyújtottam az ujjam a zsinór felé és hozzáértem egyikük lábához. Érintésemre először arrébb lépett, de végül elfogadta felkínált barátságomat, s az ujjam hegyére telepedett. Bizalmát elnyerve bátran sétálgathattam most már vele. Nyár végére úgy vártak rám az én szitakötőim a reggeli napsütésben, mint róka a kishercegre, s elég volt felemelni az ujjam a magasba, máris rátelepedett valamelyikük.

De nemcsak az állatok bűvöltek el sokféleségükkel. Az árokpart növényei legalább ennyire elszórakoztattak. Mivel valódi nevét csak kevésnek ismertem, ezért magam kereszteltem el őket levelük, viráguk, termésük vagy illatuk után. Így lett a pásztortáska százszívkarú-karó, a kígyószisz szőröstorkú csengettyű, a tátika fecsegő-csacsogó szöcskecsipesz. A legkiválóbbakat gyomfejedelemségem tagjai sorába emeltem, s napi látogatásaim alkalmával az elsők között üdvözöltem őket. Pipacshercegnő pipiskedve fogadta köszönésem, Búzavirág kékherceg épp csak bólintott, Pitypang, a parókás kancellár mélyen hajbókolt, Beléndek, az udvari-bolond mindig megnevettetett. Csak Kamilla doktor nem ért rá soha társalogni velem, elfoglalta őt a réti nép gyógyítása.

Oly természetesnek tűnt számomra ez a valós mesevilág, hogy fel sem tételeztem azt, hogy létezhet másfajta világszemlélet is. Az első csalódás az iskolában ért, amikor gyűjteményt kellett készíteni növényekből és rovarokból. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy elpusztítsam kis barátaimat csupán azért, hogy mint valami múzeumi tárgyak porosodjanak az iskola sötét szertárában. Borzongva néztem társaim gyűjteményeit: a gyökerestől felragasztott, elszáradt vadvirágokat, de még inkább a gombostűre felnyársalt szerencsétlen rovarokat, melyek között, többek gyűjteményében ott merevedett az ezüstszárnyú szitakötő.

Ezután sokat hallottam az emberről, aki óriás. Képes megfordítani a folyók irányát, elhordani a hegyeket, és gyárak füstjével írni az égre. Képes legyőzni a természetet. Értetlenül néztem ezt a fordított világot, de a felnőtteknek mindenre volt magyarázatuk, így be kellet látnom, hogy az én látásmódom gyerekes még, tehát komolytalan. Felnőtté válásom során évekig vártam, hogy gondolkodásom beérik végre, s én is a józan ésszerűség üvegén át látom majd a környezetem, de hiába vártam erre a fordulatra. Megértő társakra akkor leltem, amikor tanítani kezdtem. A gyerekek új hitet öntöttek belém. Rájöttem, ők ugyanúgy látják a világot, mint én, meglátják az apró részletekben rejlő szépséget is. Újult erővel vágtunk neki a természet felfedezésének. Kijártunk a patakpartra vadvirágot rajzolni, megtanítottam őket is a rovarszelídítés tudományára – nagy öröm, amikor a szöcske, sáska az ujjunkra kapaszkodik, a lepke a fejünkre száll! Mentettünk békaporontyokat a száradó pocsolyából és eltévedt facsemetét a kocsiút közepéről. Védelmünk alá vettük a közeli patakot, megtisztítottuk medrét a szeméttől. Kedvenc rétünket megmentettük a felszántástól, a rajta lévő hatalmas fűzfát a pusztulástól. A fák fejedelmének neveztük őt el, s valahányszor elmegyünk mellette, főhajtással kérünk tőle bebocsátást a természetbe. Ezeken a tapasztalatokon felbuzdulva elhatároztam, hogy megkeresem a hasonlóan érző és gondolkodó embereket, éljenek bárhol is a világon. 1989 nyarán újságcikkek formájában hirdettem meg a ZÖLD SZÍV Ifjúsági Természetvédő Mozgalmat. A zöld szín a természet színét, a szív az érzelmi megközelítést, a mosolygó arc a gyerekeket jelképezi.

Megdobbant a ZÖLD SZÍV. Minden rezdülése a természet iránti szeretetünket, együttérzésünket hirdeti. Aggódásunkat a védtelen növényekért és állatokért. A levegő, a víz, a talaj tisztaságáért. Szeretnénk, ha nem lennének letarolt erdők, kibetonozott patakmedrek, mérgezett vizű folyók. Nem lennének feltűzött lepkék, gallérprémnek nevelt rókák, szennyvízbe fulladt halak, olajba ragadt madarak. Az ember lelkiismeretének felélesztésére törekszünk. Kívánjuk, hogy minden zöldszíves gyermek tisztában legyen a Föld és az ember világegyetemben elfoglalt helyével. Szeretettel és alázattal forduljon a természet valamennyi létezője felé, legyen az kőszikla, útszéli gyom vagy akár károsként megbélyegzett állat. S ahogy a lezúduló patakvíz helyébe új vízcseppek jönnek, a lehulló levelek helyén friss hajtások nőnek, így a felnövekvő zöldszívesek helyébe is újabb kicsik lépnek. Szeretnénk nekik továbbadni a zöldszívűség titkát, az érintetlen területek fenséges vadságában, a vadvirágok szabadságában, a szabadon élő állatok méltóságában, s a világ egésze iránt érzett szeretetünkben.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7.

Szereti a zöldszíveseket a természet!

– Ugye milyen sokat mondtuk ezt az évek során? Most is ezt tapasztaltuk. Az előző hét hűvös napjai után gyönyörű napsütéses, meleg idő köszöntött ránk a szakmai találkozó három napja alatt. Mivel jóval kevesebben voltunk a megszokottnál, ezért a gépkocsival közlekedés mellett döntöttünk, s így rugalmasabban tudtuk szervezni a programjainkat.

2018. október 5-én, pénteken érkeztünk meg balassagyarmati szállásunkra, ahol nagyon megörültünk egymásnak. Városnéző sétánk során igencsak elcsodálkoztunk a „Legbátrabb város” szépségén. Széles utcák, szép, gondozott terek és szemet gyönyörködtető, többnyire XIX. századi nívós épületek között vezetett utunk. A Palóc Múzeumban egy lelkes muzeológus hölgy kalauzolt bennünket, aki élénk érdeklődésünket látva, még a nyitvatartási időt is bőven meghaladóan mesélt a látottakról. Este a vacsora után jókat beszélgettünk, majd vidám dalolásba fogtunk Victor András furulyaszója kíséretében.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7Október 6-án, szombaton reggel Ipolytarnócra indultunk személyautókkal. Kilenc órakor a nemzeti park munkatársa várt minket a „Borókás Árok” nevű geológiai tanösvénynél, melyen végigsétálva bepillantást nyerhettünk a 23 millió évvel ezelőtti természeti világba. Megkövesedett tengeri élőlények maradványai, csigák, cápafogak, szárazföldi állatok folyóparton megmaradt nyomai kápráztattak el minket. Pedig a legnagyobb látványosság még hátra volt! A világ legnagyobb ismert, megkövült pinus-féle fáját (Pinuxylon tarnocziense) a Borókás-patak oldalában találták meg, mely meglelésekor 8 méter kerületű és közel 100 m hosszúságú volt. A fatörzs megkövesedését a vulkáni rétegekből kioldódó, a fa anyagát átitató kovasav okozta. A terület tudományos vizsgálata 1836-ban kezdődött el Kubinyi Ferenc munkája révén. A lakosság az évek során sajnos a megkövesedett fa sok részét elhordta, de ami megmaradt belőle, az ma már védett. Az ősmaradványok után 4D-s moziban pillanthattunk bele az évmilliókkal ezelőtt élt élőlények világába, majd valós élményként sétálhattunk végig a lombkoronaszinten épített ösvényen. Gyermeki örömmel csúszkáltunk az egyszemélyes kötélpályán, végül a bükkábrányi 7 millió éves mocsárciprusokat csodálhattuk meg, a kifejezetten a bemutatásukat szolgáló csarnokban.

A nap ezzel még nem ért véget. Nógrádszakálnál a Páris patak által kivájt szurdokvölgybe tettünk kirándulást. Lenyűgöző látványban lehetett részünk a fejünk fölé magasodó sziklafalakkal, melyek a több millió évvel ezelőtt itt kanyargó folyó hordalékának és a vulkáni hamu rétegződésének eredményeként jött létre. Tovább folytatva utunkat, megálltunk Szécsényben is. Itt egy újabb csodás kisvárosban sétálhattunk. Az egykori vár felújított falai és bástyái a város szerves részét képezik, romantikus látványt nyújtva. Gyönyörű a Forgách kastély, a tűztorony, és a Ferencesek kolostora, temploma is. Szálláshelyünkre visszatérve finom vacsora fogadott minket, azután pedig igazi zöldszíves munka következett. A már előzőleg kiküldött kérdések alapján ötleteket gyűjtöttünk. Ebben nagy segítségünkre voltak Jantnerné Oláh Ili megküldött válaszai, illetve a paksi Hétszínvirág óvodájuk éves zöldszíves terve. Az este során felmerült ötleteket és javaslatokat külön dokumentumban jegyzem és küldöm el.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7Október 7-én, vasárnap sem tétlenkedtünk. Az előző esti tartalmas munka után felkerekedtünk, s meg sem álltunk Hollókőig! Felsétáltunk a szépen felújított várban, és felfedeztük a pincétől a padlásig, vagyis a fegyvertártól a védőbástyák magaslatáig. Sok érdekes kiállítás mutatja be az egykori váréletet. A várlátogatást követően leereszkedtünk Ópusztaszer Ófalujába, ahol jobbra, balra bóklászva elcsábultunk egy-egy finom házi rétesre, vagy éppen borkóstolóra.

Balassagyarmatra visszatérve ismét finom, három fogásos ebéd várt bennünket. Mester Andreát, a dunaharaszti Hétszínvirág óvoda pedagógusát a Zöldszíves Nagytanács tagjává választottuk. Férje, Bakó Péter a Zöld Szív honlapjának frissítését, működtetését vállalta.

Végezetül megállapodtunk abban, hogy jövőre jubileumi találkozót szervezünk, mivel a ZÖLD SZÍV 1989-ben vagyis 30 évvel ezelőtt alakult Pomázon. Egy naposra tervezzük a találkozót, és szeretnénk, ha a jelenleg aktív tagjaink mellett, az egykori zöldszívesek – pedagógusok és a mára már felcseperedett egykori zöldszíves gyerekek is eljönnének, akár saját gyermekeikkel együtt! A helyszín és időpont tehát: Pomáz, 2019. március 24. Adjátok tovább a hírt, és gyertek, legyünk megint együtt mindannyian!

Köszönjük a segítségét mindenkinek, aki a jelen találkozó megszervezésében és lebonyolításában részt vállalt. Nagyszerűen sikerült rendezvény volt, tele szeretettel, jókedvvel, örömmel, kacagással. Jövőre veletek Pomázon! Mindenkire számítunk!

Zöldszíves szeretettel:

Orgoványi Anikó

A Zöld Szív képekben

A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom  országos működésű egyesület, 1989-ben alakult Pomázon. Alapítója és elnöke Orgoványi Anikó környezeti nevelő, képzőművész. Az egyesület fennállása alatt környezeti nevelő mozgalommá nőtte ki magát. Célja a gyermekek és fiatalok környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre, környezeti értékeink megóvására, valamint kulturális örökségünk védelmére történő nevelése. Sajátossága, hogy a tudomány és művészet egyenrangúságát hirdeti. A zöldszíves csoportokat lelkes pedagógusok irányítják az életkori sajátosságoknak megfelelően, az óvodai, az általános és középiskolai szinteken.. Az elmúlt két évtized alatt gyerekek tízezreit neveltük természet- és környezetvédővé, hagyományaikat ápolóvá, hazaszeretővé.

Vízvizsgálaton volt a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Türkiz csoportja

A Türkiz csoport kalandjai

Képzeljétek, meglátogattuk öreg barátunkat, a Dunát, hogy megnézzük, mi változott tavasz óta…

A kirándulás során az ősz jeleivel nem találkoztunk, cserébe sok növényt felismertünk. Persze, azért volt köztük újdonság is. Láttunk például békalencsét, sást, gombát, madárberkenyét, vadszőlőt, borostyánt, akácfát, és az indián táborban árnyékot adó fűzfához is elsétáltunk.

A partra érve vadkacsák üdvözöltek minket, aztán – ahogy tavasszal is csináltuk – megvizsgáltuk a víz minőségét.

Ehhez palackokba merítettünk vizet és a „patakzsák” – már ismert – eszközeit használtuk. Volt benne hőmérő, tölcsér, vatta, kémcső, amik segítségével megállapítottuk, hogy sokkal tisztább volt, mint az előző alkalommal.

A halak is jobban érzik magukat így!

Ezután egy kicsit tovább sétáltunk a parton, hátha felfedezünk más érdekességet is. Így is volt: az egyik horgász bácsi furcsa hangot adott ki valamiféle „puttyogó” nevű eszközzel. Az óvó nénik azt mondták, ezzel csalogatják elő a vízben élő harcsákat. Végül pedig néhány hattyú kívánt nekünk jó utat.

Viszontlátásra, Duna!

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7.


Helyszín és szállás: Balassagyarmat Club Panzió (2660 Teleki út 14.)

Programok

Október 5. péntek

Érkezés Balassagyarmatra (Cím: 2660 Balassagyarmat, Club Panzió, Teleki út 14.)

15:00 Poszterek kirakása érkezéskor

15:30 Városnézés, Palóc Múzeum meglátogatása

18:00 Résztvevők köszöntése, a Zöld Szív bemutatása új tagjaink számára, beszámoló:

Zöld Szív Nagytanács és az elmúlt év eseményei (Orgoványi Anikó, Victor András)

18:40 Elismerő okleveleket kaptak környezeti nevelők (Dr. Victor András)

19:00 Vacsora

20:00 Előadás: A digitalizáció hatása az energiára (Tóth Zoltán, fővédnök, Fénykörközösség)

21:00 Poszterbemutató I.

21:30 Kötetlen beszélgetés, barátkozás


Október 6. szombat

7:30 Reggeli

8:30 Indulás külön busszal Ipolytarnócra

9:30 Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület látogatása

13:00 Ebéd: Hidegcsomag

14:00 Indulás tovább Szécsénybe

15:00: Városnézés Szécsényben

17:00 Indulás Balassagyarmatra

18:00 Érkezés Balassagyarmatra

18: 30 Vacsora

20:00 Előadás: A Zöld Szív honlapja és Facebook oldala (Bakó Péter, Orgoványi Anikó)

21:00 A Zöld Szív 2018/2019. tanévi programtervének közös kidolgozása

21:30 Egy új zöldszíves díj kitalálása közösen

22:00 Beszélgetés, zöldszíves csoportok beszámolója; tervkészítés


Október 7. vasárnap

8:00 Reggeli

9:00 Zöldszíves csoportvezetők beszámolói

10:00 – 12:00: A résztvevők által hozott zöldszíves környezeti játékok bemutatása

12:00 Ebéd

Hazautazás


Részvételi díj

Zöldszíves felnőtteknek:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              22 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                         23 000 Ft / fő

Zöldszíves gyerekeknek és nyugdíjasoknak*:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              20 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                        22 000 Ft / fő

Külsös felnőtteknek:

  • 2018. szeptember 15-ig:                               25 000 Ft / fő
  • szeptember 30-ig:                                         27 000 Ft / fő

Külsös gyerekeknek és nyugdíjasoknak**:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              23 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                        25 000 Ft / fő

A részvételi díjat átutalással is lehet rendezni. Aki csekket kér, annak postán küldünk.

Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103874-11467943-00000005


*Újdonság 1.: Ebben az évben egy zöldszíves csoportnak lehetőséget adunk arra, hogy a gyerekek is részt vegyenek a rendezvényen pedagógus kísérettel.

** Újdonság 2.: Saját gyermek vagy unoka is elhozható felnőtt hozzátartozó kíséretében.

Kedves Zöldszívesek!

Most kaptam egy Facebookos üzenetet egy régi zöldszívesünktől. Olvassátok sorait olyan örömmel, ahogy én tettem. Az üzenetet a levélíró engedélyével teszem közzé. Fogadjátok szeretettel.
Üdvözlettel: Orgoványi Anikó

Kedves Anikó!
Végre rászántam magam, hogy megírjam a beszámolót a gyerekkori élményeimről. Fogadják szeretettel:
A képek közel 20 éve, 1999 tavaszán készültek a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédelmi Mozgalom országos versenyén, ahol a tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 4.b osztályának 5 fős csapata első helyezést ért el.
Az Országháznál készült képen balról Dusza Anikó, Szabó Adrienn, Varga Ildikó osztályfőnök, Bencs Viktória, Földvári Orsolya és guggolva jómagam vagyok látható.
Vissza az elejére…
A 4.b osztályban lehetőség volt környezet szakkörre járni, amelyet osztályfőnökünk tartott. Örömmel vettem részt ezen a délutáni elfoglaltságon, ahol vagy az iskola falain belül, vagy a város környékén járva-kelve tanulmányoztuk a növényeket, állatokat, természetet.
A verseny előzményeire csak halványan emlékszem. Feladatlapokat töltöttünk ki, amelyekre a „Szivárvány újság”-ból kivágott emblémát ragasztottuk. Rajzokat készítettünk.
Ezután nyílt lehetőség a Zöld Szív országos versenyén való részvételre, amelyre hetekig készültünk. Lampionokat készítettünk, és Budapest nevezetességeit tanultuk még a vonaton is a főváros felé tartva. A szállásunk egy középiskolai kollégiumban volt. A fővárosban töltött 3 nap alatt látogatást tettünk az Országházban, elvittek minket a Szentendrei Skanzenbe is (2. foto). A Halászbástyán megrendezett lampionos felvonulásra elég jól emlékszem, illetve az eredményhirdetésre. Országos első helyezettek lettünk, a zöld szíves fehér molinó egy évig a mi iskolánk auláját díszítette. Óriási öröm fogadott minket az oktatási intézményünkben. Az egész iskola előtt adta át gratulációját az iskola vezetése. A zöld szíves oklevelet (3.foto), a kitűzőt és tollat a mai napig őrzöm.
A magam részéről a természet szeretete a mai napig is megmaradt. 6-7-8. osztályban földrajz szakkörre jártam, ahol végleg eldöntöttem, hogy földrajzot szeretnék tanulni. Ezt meg is valósítottam, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán geográfusként végeztem 2012-ben, azután PhD hallgató voltam. Eközben a Debreceni Egyetem Gazdasági és Vidékfejlesztési Karán vidékfejlesztési agrármérnök diplomát szereztem. A munkám mindkét területet érinti.
Ami a csapattagokat illeti, rajtam kívül ketten is természettudományi területen tanultak tovább, Anikó matematikus, Orsi környezetmérnök lett.
Hasonlóan szép élményeket kívánok a mai zöld szíves gyerekeknek is!
Zöld szíves üdvözlettel,
Pálóczi Ágnes

Bajai óvodások látogatása Bácsalmáson

A Bajai Óvodaigazgatóság Damjanich Utcai Óvodájának nagycsoportosai kirándultak velünk egyet Bácsalmáson. Vonattal érkeztek, majd lovaskocsival tették meg az utat a Bácsalmási Kékfestő Műhelyig. Bakos Zoltán kékfestő népi iparművész a kékfestés rejtelmeibe kalauzolta a kíváncsi óvodásokat, akik még a kézi mintázást is kipróbálhatták. Köszönjük szépen az együtt töltött szép napot!

Összeült a Zöldszíves Nagytanács

Június 1-én összeült ismét a Zöldszíves Nagytanács (Bölcsek Tanácsa). Steinhauser Klárika meghívására Budaörsön találkoztunk, ahol Klárika vendégszeretetét élvezhettük, majd a közeli Kő hegyre kirándultunk. A találkozó résztvevői voltak: Daradó Istvánné Terike, Orgoványi Anikó, Saly Erika, Steinhauser Klára, Szabó Gábor, Vida Gábor, Victor András. Nagyon örültünk a hosszú kihagyás utáni találkozásnak, és megállapodtunk abban, hogy ezentúl sűrűbben találkozunk és a Zöld Szív ügyét is napirenden tartjuk.

Holnap Környezetvédelmi Világnap!

Az idei esemény legfőbb világszintű üzenete, hogy tegyél a műanyagszennyezés ellen: ha nem tudod újrahasználni, előzd meg-utasítsd vissza a műanyagokat!

Hogy miért épp a műanyagcsökkentés van már megint porondon, azt rettentő hosszasan lehetne sorolni, ezért most csak szemezgetek a lehetséges okokból:
? Az 1950-es évek óta 8,3 milliárd tonnányi műanyagot állítottunk elő.
? A világ összes műanyagának 91%-a nem hasznosul újra.
? Percenként egy teherautónyi szemét kerül a tengerekbe és óceánokba.
? Egy 2015-ös kutatás szerint éves szinten 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba.
? Ha tartjuk ezt az irányt, 2050-re több műanyag lehet az óceánokban, mint hal.
? Németországban már a sörben, a mézben és a cukorban is találtak mikroműanyagokat.


Jogosan felmerülhet benned a kérdés, hogy akkor ez most lényegében arról szól, hogy örökre felejtsük el a műanyagok használatát?
Nem, nem erről van szó.
A műanyagmentes törekvés fő célja nagyon hasonló ahhoz, amiről maga a hulladékmentes életmód is szól:
? Utasítsd el azt, amire nincs szükséged (pl. műanyag szatyorra, mert van nálad vászontáska: https://bit.ly/2LZhdqC ).
? Csökkentsd annak mennyiségét, amire szükséged van (pl. a bolti vegyszerek helyett takaríts a környezetbarát szenthármassal: szódabikarbónával, mosószódával és citromsavval: https://bit.ly/2qzdeYR ).
? Keresd a műanyagban szegény, környezetbarát alternatívákat (pl. fém termoszt az eldobható pet palack helyett, még az italod is hideg marad benne a nyári forróságban: https://bit.ly/2kLvdrq ).
? Használd minél tovább (pl. ha már van egy műanyag dobozod, ne dobd ki csak az anyaga miatt, inkább tegyél róla, hogy ezt használd újabb eldobható tányérok-dobozok helyett).
? Ha pedig már nem látod hasznát, szelektáld, hasznosítsd amit csak lehetséges (erre pedig gondolj már a vásárlás pillanatában is, mert hiába szelektálnál te jó szívvel, ha olyat választottál, amit nem lehet).


❓ Te hogyan csökkented az egyszer használatos műanyagok mennyiségét a mindennapjaid során?
Írd meg hozzászólásban!

A paksi Hétszínvirág Óvoda Környezetünkért kitűntetést kapott

A paksi Hétszínvirág Óvoda “Környezetünkért” kitűntetést kapott a várostól. A Zöldszíves Óvodára mi is büszkék vagyunk. Bemutatunk néhány friss példát, milyen gazdag környezeti nevelési tevékenységet folytatnak. A képeken: bogár hotel, gilisztafarm és magoncnevelés közben láthatók a gyerekek és pedagógusok. Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok!

Vízvizsgálaton volt a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Világoszöld csoportja

Vízvizsgálaton volt a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Világoszöld csoportja. Miután elvégezték a vizsgálatokat,  ilyennek látták az ébredező Kis-Dunát.