Védenc program

A Zöldszivesek 10 pontjából a következő pontok állnak a védenc program fókuszában:

  1. VÉGY VÉDNÖKSÉGED ALÁ EGY TERMÉSZETI ÉRTÉKET! (PATAK,
    VADVIRÁGOS RÉT, FA, ERDŐ, DOMB STB.)
  2. VÉDD MEG AZ ITT TALÁLHATÓ NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGOT!

A védenccé való fogadás folyamata, a védenccel való rendszeres kapcsolódás teremti meg a gyermek és természet között azt a kötődést, ami a zöldszíves lelkületet leginkább jellemzi. A csoportnak feladata, hogy megtalálják azt a természeti értéket, ami a közelükben található,
valamiért fontosabb, érdekesebb számukra. Ez a természeti érték nem fontos, hogy védett legyen. Miután a csoport egyetért abban, hogy mi legyen a védencük, feladatuk, hogy kikutassanak minden adatot, amit tudni lehet róla. Ezek az adatok lehetnek természettudományos adatok, illetve helytörténeti jellegűek. A védenc rendszeres látogatása, megfigyelése, védelme innentől az ő felelőségük. A megfigyeléshez, kapcsolódáshoz segítséget, támpontokat adnak a Védenc Fa vizsgálati lap feladatai. A megfigyeléseket tovább lehet vinni a csoportok egyéb tevékenységeibe, iskolák esetén más tantárgyakba is beilleszthetőek. A mért adatokat felhasználhatják pl. szöveges matematikai feladatok kitalálásához az adott korosztálynak megfelelően. A vizuális jellegű
tevékenységek témáját is szolgálhatja a védenc. A beilleszthetőségre számos lehetőség van. Az informatika óra is keretet adhat az adatok feldolgozására, rendszerezésére. Iskolai szintű versenyek, pályázatok témája is lehet a védenc, projekt rendszerű feldolgozásra kiemelten javasolt.
A zöldszíves csoportok tapasztalataikat, megvalósult ötleteiket a találkozókon megbeszélik, bemutatják, így gyakorlatunk folyamatosan bővül.
A védencről lehet naplót vezetni, így több év feljegyzése különösen jelentős értékké válhat helytörténeti szempontból is. Ha a védenc a település életében kiemelt természeti értéket képvisel, javasoljuk a helyi természetvédelmi jelentőségű státusz kezdeményezését, így a
gyerekek tapasztalatot szerezhetnek a helyi hatóságokkal való együttműködésben, így kompetenciáik jelentősen fejlődnek a társadalmi szerepvállalás területén is.