Mi a Zöld Szív?

A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom  országos működésű egyesület, 1989-ben alakult Pomázon. Alapítója és elnöke Orgoványi Anikó környezeti nevelő, képzőművész. Az egyesület fennállása alatt környezeti nevelő mozgalommá nőtte ki magát. Célja a gyermekek és fiatalok környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre, környezeti értékeink megóvására, valamint kulturális örökségünk védelmére történő nevelése. Sajátossága, hogy a tudomány és művészet egyenrangúságát hirdeti. A zöldszíves csoportokat lelkes pedagógusok irányítják az életkori sajátosságoknak megfelelően, az óvodai, az általános és középiskolai szinteken. Az elmúlt két évtized alatt gyerekek tízezreit neveltük természet- és környezetvédővé, hagyományaikat ápolóvá, hazaszeretővé. A zöldszíves csoportok országszerte, különféle településeken működnek. Bejegyzett tagjainak száma már több mint 19.000 fő. Programjaink két szinten zajlanak: központi szervezésben, illetve helyi szinteken. Évente több közös programot, találkozót is szervezünk, pl. pedagógus szakmai találkozók, Víz világnapi rendezvények, Madarak és fák napja stb.

Mit értünk el a húsz év alatt?

  •  Folyófigyelő hálózatot működtetünk 1990 óta. Számos zöldszíves csoportunk figyeli a víz minőségét negyedévenként, s az eredményekről tájékoztatják központunkat. Az eredményeket összesítjük, s szakmai konferenciáinkon beszámolunk róla. 1992-ben két napig Cousteau kapitánnyal dolgozhattunk a Duna kutató hajóján.
  • Természetvédő projektjeink során felkutatják csoportjaink környezetük természeti és kulturális értékeit, azokról felmérést készítenek, és lépéseket tesznek megóvásukért. A húsz év alatt számos élőhely, park, löszfal, fasor stb. nyert helyi védettséget a zöldszívesek kezdeményezése által, pl. a turai egyhajúvirág élőhelye, a bácsalmási Kossuth park, a zagyvaszántói gesztenyefasor, a dunaharaszti kápolnadomb növénytársulása stb.
  •  Öreg fa projektünk lényege, hogy megkeressük településünk legöregebb fáit, felmérjük állapotát, kezdeményezzük helyi védetté nyilvánítását, majd magokat gyűjtünk tőle, és facsemetéket nevelünk belőlük. ezeket elültetjük, vagy elajándékozzuk más zöldszíves csoportoknak.
  •   Környezeti programunk egy évében kerestük a településeink legöregebb építményeit. Így sikerült megmentenünk az Eger melletti Novajon egy 103 éves parasztházat. Kezdeményezésünkre az önkormányzat megvásárolta a házat, felújíttatta és most faluházként működik, ahol civil egyesületek is helyet kapnak. Novaj falu 1999-ben nyerte el a zöldszíves falu címet.
  •  Székelyudvarhelyen és Székelyföld további 9 településén zöldszíves csoportjaink összehangoltan működtek, egykori kis zöldszívesünk, ma már fiatalemberré nőtt Balla Ede Zsolt vezetésével. Figyelték a Küküllő vízminőségét, takarították a partját és medrét, táboroztatják a gyerekeket, Farkas Aladár tanár úr és zöldszíves tanítványai   Borszéken felügyelték a borvizek környékének tisztántartását.
  •  Kulturális örökség védelem és hagyományőrzés terén ápoljuk a népi hagyományokat (népdal, népzene, népviselet, szokások), gyakoroljuk a rovásírást – pl. diákpályázatokat hirdetünk a témában.

Évente indítunk új projekteket is, mint pl. “Nevelj öreg fa terméséből facsemetét!”

Az „Erdő”, „Mező”, „Patak” „Folyófigyelő”, valamint az „Öreg fa” projektek segítségével az élőhelyek Természeti értékeit, ökológiai rendszerét ismerhetik meg a gyerekek. Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását és kulturális örökségük megőrzését is, a rovásírástól az épített környezetig. Évente több központi rendezvényt is szerveznünk.

A Zöldszíves Pedagógusok Országos Találkozóját minden évben megrendezzük, az ország valamelyik településén. Időnként bel- és külföldi túrákat szervezünk, pl. Felvidéki túra Rákóczi Fejedelem nyomában 2014., Kézművesek nyomában 2016. stb.

Egyéni tagjainkon és csoportjainkon kívül vannak zöldszíves családok is, és lehet pályázni a „Zöldszíves Óvoda”, „Zöldszíves Iskola” címekre is.

Az éves tagdíj: gyerekeknek 500 Ft /év, felnőtteknek 1000 Ft/ év, családoknak 800 Ft/év, a családtagok számától függetlenül.

Szeretettel várunk mindenkit a Zöld Szívbe, aki szeretne közénk tartozni és alapelveinket is elfogadja.