Madarak és Fák napja


Spread the love

A dunaharaszti zöldszívesek védenc fája, a Fehér nyár

A Zöld Szív programjának egyik fontos eleme a Védenc program. A Zöld Szív 10 pontjából az 5. pont így szól: „Végy védnökséged alá egy természeti értéket! (patak, vadvirágos rét, erdő, fa, domb stb.)”

Óvodánk védence egy fa lett, a Knézich utcai buszfordulóban élő Fehér nyár. Ez a fa már igen régen itt áll, még láthatta azokat az időket, amikor még mocsaras tájkép fogadta az erre járókat, akárcsak a Baktay tér mögötti Hősök terén.
A fehér nyár jellemző fája Dunaharaszti tájképének, sok testvére él az erdőnkben, a Dunaparton, és szerte a városban. Úgy gondoltuk kiemelt értékként tekintünk rá mindezekért, így vettük védnökségünk alá.
A védnökség célja, hogy a rendszeres látogatása által kialakuljon, fejlődjön a gyermekekben a természetempátia, kötődés, gyönyörködés, felelőségvállalás képessége.
Nagyon jó lehetőség számunkra a fa évszakonkénti megfigyeltetése, a fa életének nyomonkövetése, fejlődésének, változásainak dokumentálása.
A megfigyelések mellett, érzelmi kapcsolatot is ápolunk a fával. A fa érintése, megölelése, énekkel, verssel köszöntése segíti a ráhangolódást a természetre, az élmény pedig maradandóvá teszi a Zöldszives értékeket, és az itt szerzett új ismereteket.

2023. május 10-én újra meglátogatta a Bíbor csoport a fánkat, hogy felköszöntsük madarak és fák napja alkalmából. A látogatásunk során kiemelt feladat volt megfigyelni a fa barátait, szomszédait. Színkártyák segítségével fedeztük fel az apró virágokat, növényeket. Sajnos szemetet is találtunk, amitől védőfelszerelésekkel ellátva meg is tisztítottuk a környéket. A fa törzsét mindannyian megsimogattuk és tenyerünkön keresztül továbbítottuk a fának jókívánságainkat, szeretetünket.