Tárnoki lelkes zöldszíves óvónénik elhozták kollégáikat hozzánk, Dunaharasztira, remélve a Zöld Szív “fertőz”!


Spread the love

Az alábbi beszámolót Tóth Éva Andrea, Vica készítette a nálunk tett látogatásukról:

Beszámoló a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvodában tett szakmai látogatásunkról

2023.október 13-án kolléganőmmel részt vettünk Pomázon a „Merre tovább Zöld Óvoda, Ökoiskola?” című konferancián. Szerettük volna megismerni a Zöld Szív filozófiáját, kíváncsiak voltunk arra, milyen óvodásként, óvó néniként, intézményként zöldszívessé válni.
Nagy lelkesedéssel hallgattuk Mester Andrea óvónő bemutató prezentációját óvodájuk zöldszíves munkájáról.
A konferencia után elkezdtük saját csoportjainkban a zöldszíves munkát. Szerettük volna, hogy ezt a szemléletet, filozófiát, zöldszíves módszertant kollégáink is megismerjék, ezért szakmai látogatásra kértünk és kaptunk is lehetőséget a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvodába.

Ez az Óvoda 2023. márciusa óta tagja a KOKOSZ-nak (Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének), így oktató központként tudták vendégül látni az egész alkalmazotti közösségünket (45 óvónőt, dajkát, pedagógiai asszisztenseket).
Kenessey Beáta, az Óvoda vezetője megosztotta értékes tapasztalatait, beszélt arról is, hogy milyen feladatok hárulnak egy zöldszíves intézményre.
A Zöld Szív természetpedagógiájának lényegét, filozófiáját, óvodájukban történő gyakorlatát 2 PPT előadásban mutatta be Mester Andrea az óvoda kiváló pedagógusa és zöldszíves motorja, aki kifogyhatatlan ötleteivel lelkesített mindannyiunkat. Előadásában ismertette a Zöld Szív történetét, filozófiáját és alapelveit, a zöldszíves programokat, projekteket,
módszereket. Mesélt arról, hogy mit jelent számukra a Zöld Szív, az érzésvilágáról, a szeretet alapú természetempátiáról, szelíd megismerési módszereikről, hogyan tudják összehangolni azt saját lehetőségeikkel vagyis, a mindennapi zöldszíves gyakorlatról.
Beszámolt a Zöld Szív 10 pontjának feldolgozásáról, az óvoda udvarán létesített tanösvényükről, ahol a gyönyörű hóesésben végig is sétálhattunk.
Az aulában megtekinthettük a már több rendezvényen is sikert aratott pedagógusaik által készített környezeti, zöldszíves témájú társasjáték kiállítást is.
A fantasztikus, inspiráló előadások a gyakorló, elhivatott „zöldszíves” óvodapedagógusok elkötelezetten adták át nekünk e szemlélettel történő mindennapi pedagógiai munka tervezését, szervezését és megvalósítását. Nagyon nagy köszönettel tartozunk nekik ezért!
A felelős jövő alakításának, a természet értékeinek megóvásán, a fenntarthatóságra nevelés kiemelésén túl, az erkölcsi normák közvetítésében is gyermekközpontú módon válik majd a
segítségükre.
Visszatérve Tárnokra, az óvodánkban már több csoport is csatlakozott a mozgalomhoz.
Inspirálódva, elkötelezetten nevelünk zöldszíves gyermekeket!

Vica Zöld Tündér bábjával, náluk is elkezdte a zöldszíves gyerekek toborzását

Tóth Éva Andrea
Óvodapedagógus