Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában

ByZöld Szív

Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában

Az Óvodai Nevelés Szakmai-Módszertani folyóirat májusi számában hírül adja, hogy hamarosan megjelenik a Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában című módszertani könyvünk.

Előszó – Orgoványi Anikó könyvajánlója

„Zöld Szívvel, lélekkel” – a könyv címe sokat elárul a tartalmáról. Mi, zöldszívesek a kezdetektől felvállaljuk, hogy a természetet és a környezetet védeni nem csak racionális úton, szakmai érvekkel, anyagi és technikai háttérrel felvértezve lehet, hanem emocionálisan is. Különösen igaz ez a gyerekek nevelésénél, hiszen ők az érzelmi megközelítésre még fogékonyabbak, mint az okfejtő magyarázatokra.

A zöldszíves természeti nevelés fókuszában elsősorban az egyén személyiségfejlődése áll, beleértve az ismeretszerzést, a természeti és környezeti attitűd és tudatosság alakítását, és a természetempátiát is magába foglaló érzelmi intelligenciát is. Úgy véljük, és több évtizedes tapasztalataink is ezt igazolják, hogy mindezek következtében erősödik, tudatosul és érzékenyebbé válik az egyén kapcsolata a természettel.

Mi a Zöld Szív? – kérdezik sokan. Természeti nevelési civil egyesület, de ennél sokkal több. A Zöld Szív olyan, mint egy nagy család, ahol nekünk, „családtagoknak” hasonló a teremtett világhoz kötődő érzésvilágunk. Kifinomult természetempátiával rendelkezünk, melynek birtokában képesek vagyunk beleképzelni magunkat egy másik létező helyébe, legyen az élő vagy élettelen. Egy kavicsnak is el tudjuk képzelni a sorstörténetét, amint a sziklaszirtről lepattanva a patakmederig jutott, és el tudjuk dönteni, mi a jobb számára, ha begyűjtve az asztalunkon porosodik, vagy beteljesítve sorsát egykoron homokszemekként terül szét a tengerparton. Bele tudjuk képzelni magunkat az útszéli gyomnövény helyzetébe, a kiszáradófélben lévő tó szomjúságába, a kivágott facsonkon fészkét kereső madár fájdalmába, és nem utolsó sorban embertársaink érzésvilágába is. Képesek vagyunk rácsodálkozni mindenre, mi természettől adott, a kicsi széptől, a csillagringató világűr végtelenjéig.

Ez a természettel való azonosulni tudás – ahogy mi nevezzük – „természetempátia” az alapja annak, ami megkülönbözteti a természeti nevelést a környezeti neveléstől. Míg a környezetpedagógia és környezeti nevelés emberközpontú, és eköré építi világnézetét, addig a természetpedagógia és természeti nevelés az univerzumból kiindulva bontja le az ember helyét a világban. Harmonikus egységre törekszünk a földdel, az éggel, a természettel, a kozmikus világgal. Emiatt jóval alázatosabbak, szerényebbek és empatikusabbak vagyunk élőlénytársainkkal és az élettelen létezőkkel szemben. Mi, zöldszívesek a szelíd megismerés híveiként olyan módszereket alkalmazunk az ismeretszerzés során, amivel a legkevesebbet ártunk. Nem tépünk le vadvirágot, nem gyűjtjük be a rovarokat, nem okozunk fájdalmat a megfigyelteknek. Ehelyett élőlénytársunkként és létezőtársunkként tekintünk rájuk. Kézen fogva álljuk körül a famatuzsálemet, és fejet hajtva előtte kérünk bebocsátást a területre. Kifejezve ezáltal, hogy nem felsőrendű lényként, hanem vendégségbe érkező barátként érkeztünk.

Ez a könyv reményeink szerint segít megérteni a zöldszíves világlátás lényegét. Hozzájárul a természetpedagógia és természeti nevelés révén a természeti értékek megismeréséhez és védelméhez, az összefüggések felismeréséhez, a természetempátiához, és végső soron egy szelídebb, élhetőbb világhoz.

Orgoványi Anikó

A tanácsadó óvodapedagógiai szakmai lektor, sorozatszerkesztő könyvajánlója

Tisztelt Olvasók! Kedves Óvodapedagógusok!
Sok szempontból értékes, egyedülálló könyvet kínálok most Önöknek, akik érdeklődőként veszik kezükbe ezt a könyvet, és Nektek Kedves Óvodapedagógus kollégák.
E könyv szerzői olyan látásmóddal ismertetik meg a kedves Olvasót, amely különleges módon képviseli a napjainkban oly fontossá vált értékeket.
Ez az egyedülálló szemlélet nem csak a globális klímaváltozás miatt kiemelt fontosságú fenntarthatóságra, a körülöttünk lévő természeti környezet megóvására nevel, de ezen kívül szinte észrevétlenül a gyermek és a vele együtt tevékenykedő felnőtt személyiségét, gondolkodásmódját, érzelmi intelligenciáját is befolyásolja, formálja.
A természettel való azonosulás, a természet csodáihoz, lényeihez való „szelíd” kapcsolódás mellett mintát nyújt felnőttnek, gyermeknek egyaránt az elfogadásra, a természet csodáinak óvatos, beavatkozásmentes felfedezésére, és olyan erkölcsi értékek saját élményen keresztül való megtapasztalására, megtanulására, mint valaminek a megóvása, féltése, az erről való gondoskodás fontosságának tudatosítása, a múlt értékeinek továbbvitele, a társakkal való közös tevékenység, az összefogás erejének megélése stb.
Az óvodapedagógusoknak segítséget nyújt az életpályamodell minősítő eljárásában hetedikként szereplő kompetencia értelmezésében, mely az óvodapedagógus környezeti nevelésben mutatott jártasságára, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletére és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módjára irányul.
A mellékletekben mesék, bábelőadások forgatókönyvei, versek, valamint egy tervezet és egy reflexió található, amely az elméleti háttértudás megszerzése, és a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom szemléletének megismerése mellett, nagymértékben segíti:
a fenntarthatóság jelentésének megértését,
a környezettudatos magatartás alakításának gyermekek számára is érthető, átérezhető, azonosulásra ösztönző módon való közvetítését,
e szemlélet átadásának, közvetítésének tervezési, szervezési folyamatát,
valamint a 7. kompetencia fejlődését segítő pedagógiai munka gyakorlatát.

A három szerző egyike Orgoványi Anikó, pedagógus, képzőművész, költő, meseíró, e szemlélet, a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom megálmodója, és 1989 óta alapító elnöke, a természetpedagógia, természeti nevelés, természetempátia, szelíd megismerési módszerek megalkotója, aki hosszú évek „szelíd módszeres” tapasztalatait, e szemléletet képviselő meséit, bábozásra tervezett forgatókönyveit, verseit osztja meg az olvasókkal.
A másik szerző dr. Victor András ny. főiskolai tanár, az Arco Kamarazenekar művészeti vezetője, 1990 óta a Zöld Szív mozgalom alelnöke. Az ő nevéhez fűződik több elméleti és gyakorlati módszer kidolgozása, pl. a zseblabor vizsgálat is.
A könyv harmadik szerzője Jantnerné Oláh Ilona, nyugalmazott óvodapedagógus, óvodavezető, innovátor mesterpedagógus, aki a paksi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusaként, majd vezetőjeként csatlakozott a Zöld Szív mozgalomhoz, és az óvodai csoportjaiban gyakorlatban alkalmazta a zöldszíves alapelveket. Ő ezeket a tapasztalatokat osztja meg e kiadványban a kedves Olvasókkal, ezzel is segítve a fenntarthatóságra nevelés szemléletének megértését.
Egy részfejezet, illetve két melléklet erejéig (4.4.1. fejezet, 1-es, 3-as melléklet), Mester Andrea a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda gyakorló „zöldszíves” óvodapedagógusa is bekapcsolódott e módszertani kiadvány ismeretanyagának bővítésébe. Ő is gyakorlati tapasztalatainak átadásával segíti az óvodapedagógusokat e szemlélet életkorspecifikus közvetítésének átadásában.
Ők mindannyian elhivatott „zöldszívesek” és elkötelezetten adják tovább e szemléletmódot a gyermekek, pedagógusok, családok körében, a csatolt mellékleteik pedig jól segítik e szemlélettel történő mindennapi pedagógiai munka tervezését, szervezését és megvalósítását.
A Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában című kötetet szeretettel ajánlom nem csak óvodában, hanem az iskolában dolgozó minden kedves pedagógus kollégának is, mert úgy érzem, hogy a „zöldszíves” szemléletmód a felelős jövő alakításának, a természet értékeinek megóvásán, a fenntarthatóságra nevelés kiemelésén túl, az erkölcsi normák közvetítésében is gyermekközpontú módon lehet a segítségükre.

Hornyán Anna

About the author

Zöld Szív administrator

Scroll UpScroll Up
Tovább az eszköztárra