Yearly Archive 2021-12-06

Szívből gratulálunk Dr. Szabados László csillagásznak

Szívből gratulálunk Dr. Szabados László csillagásznak, a Zöld Szív Nagytanácsa egykori tagjának a Kulin György díj átvételéért.
Laci éveken át segítette munkánkat a Zöld Szívben. Előadást tartott a Zöld Szív által, a Magyar Tudományos Akadémián “Rend és rendezetlenség a világban” c tudományos konferenciánkon, segítette a diákpályázatok kiírását és elbírálását csillagászati témakörökben.
Büszkék vagyunk rá, hogy köreinkben tudhattuk őt!

Madárkarácsony a Dunaharaszti Hétszínvirág oviban

Madárkarácsony
Az egyik legrégebbi zöldszives hagyományunk a madárkarácsony. Mindenki örömmel várja az adventet, a Mikulást, a karácsonyt, ilyenkor minden kisgyermek sok ajándékot szokott kapni.
Fontosnak tartjuk, hogy az adás örömét is átéljék gyermekeink, megtapasztalják, hogy ők is aktívan részt vehetnek az ajándékozásban, szeretetüket így is kifejezhetik a természet felé.

A téli madárvédelem ebben az időszakban veszi kezdetét, így lehetőség nyílik az ajándékozás és a természetvédelem összekapcsolására. Minden csoport, az ovi közös nagy adventi koszorújára díszítés gyanánt, madáreleségekből készít kreatív díszeket a gyerekekkel együtt.

Az udvaron mindenki elhelyezi a koszorún az ehető díszeket, majd miután körbeálltuk, sor kerül az első gyertya meggyújtására.

Az ünnepi dalok gitárkísérettel csendülnek fel, együtt énekel az egész ovi! Különleges élmény ez a gyerekeknek, az összetartozás, az emelkedettség szinte kézzelfogható atmoszférájában. Így emeljük be a szeretet ünnepének ünneplésébe a természet szeretetének fontosságát is.

Vigyázunk az élőhelyekre! Őszi cserjementesítés a dunaharaszti Kápolna-dombon a Zöldszíves Hétszínvirág óvoda és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összefogásában.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Mezőberény 2021. október 15 – 17.

Nagyszerűen sikerült a zöldszíves pedagógusok mezőberényi szakmai találkozója.

A helyiek körültekintő szervezésének, mindenre kiterjedő figyelmességének, valamint a résztvevők élénk érdeklődésének és interaktív közreműködésének köszönhetően tartalmas, színvonalas, változatos és igen színes volt a három napos program. Már a találkozásunk is örömteli volt, amikor október 15-én, pénteken befutott vonatunk Mezőberénybe, és az állomáson a berényi zöldszíves csoport vezetője, Falatyné Berkesi Márta várt bennünket. Rendkívül megörültünk a személyes találkozásnak! Márti első lépésként bemutatta nekünk a matuzsálemi tölgyfákat, amiket a zöldszívesek örökbe fogadtak. (Sajnos éppen a legöregebb áldozatul esett az állomás felújítási munkálatainak.)
Elfoglaltuk szállásunkat a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, majd iskolalátogatása indultunk. Mivel tanítási időben voltunk még, betekintést nyerhettünk az egyes osztályok életébe. Kedves meglepetésként hatott ránk a kis- és nagydiákok részéről egyaránt tapasztalt lelkes köszönés: „Erős vár a mi Istenünk!” Az iskola minden szögletéből sugárzott a szeretetteljes hangulat, a harmónia, az egymásra figyelés. Jóleső érzéssel indultunk városi sétánkra, ahol tapintható volt a kisváros történelmi múltja.
Az Orlai Petrich Soma Múzeum előkertjében Szendrei Júlia mellszobra fogadott minket, mint megtudtuk, nem véletlenül. Az épületben, az egykori Wenckheim-kastélyban kialakított leánynevelő intézetben tanult
Szendrei Júlia. Petőfi Sándor is sokat vendégeskedett a városban rokonánál, a híres festőnél, Orlai Petrich Sománál. A múzeum gyűjteményében megismerhettük Mezőberény épített és természeti értékeit, híres személyiségeit Henger Péter helytörténész és Csete Gyula szakmai vezető segítségével.

Este a kollégium halljában került sor a Zöldszíves rendezvényre. Elsőként az iskola igazgatója, Dr. Rückné Mező Györgyi köszöntötte a megjelenteket, majd Orgoványi Anikó, a Zöld Szív vezetője
köszönte meg a rendezvény befogadását. Átadta az elismerő okleveleket és a Zöld Szív cégtáblát az intézmény vezetőjének és Falatyné Berkesi Mártának, a helyi zöldszíves csoport vezetőjének. A kulturális
program során bemutatkoztak az iskola tehetséges tanulói – vers- és mesemondó kisdiákok, énekesek, hangszeres bemutatók, néptáncosok. A végén vidám hangulatú táncházzal zárult az este hivatalos része,
majd összeültünk egy baráti beszélgetésre, ahol elemeztük a Zöld Szív jelenlegi helyzetét és tervezgettük a jövőjét.


Másnap, október 16-án, szombaton a szarvasi arborétumba látogattunk el. Szelekovszki László szakvezető segítségével barangoltuk be a parkot és csodálkoztunk rá a szebbnél szebb növényekre, és az ősz változatos színeire. Külön megcsodáltuk a 35 m magas hegyi mamutfenyőt, melyet 1873-ban ültettekjelenlegi helyére, s ezzel nem csak hazánk, de Európa egyik legöregebb példánya is egyben. A park területéhez tartozó Mini Magyarország makettparkban közel száz épület kicsinyített mását csodálhattuk meg, melyek egy része az anyaország, más jelentős része a történelmi Magyarország területén áll. Sétánk végén, ragyogó napsütésben hajóra szálltunk és megcsodáltuk a Holt-Körös természeti és épített világát.
Láttunk fatörzsön sütkérező mocsári teknősöket, a kaukázusi szárnyasdiók lombsátra alatt pihenő tőkés réce családot, a horgásztanyákból kialakított hétvégi házak sorát. Az egykori Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő jelképes szélmalmot, és a Szent Korona emlékművet Szarvas Gábor Munkácsi és Kossuth díjas szobrászművész alkotását. A hajózásból az arborétumba visszatérve zuzmóvizsgálatot végeztünk Dr. Victor András irányításával. Ezután az iskola busza visszaszállított minket Mezőberénybe,
ahol az 1887-ben épült impozáns Berény Szálló éttermében elkölthettük finom vacsoránkat, nagyszerű hangulatban.

Este ismét összeültünk szakmai beszélgetésre, hol jutott eszünkbe „számtalan szebbnél-szebb gondolat” (Petőfi után szabadon.). Terveztük a 2022. évi zöldszíves szakmai találkozót, melynek rendezését a dunaharaszti Hétszínvirág óvoda vállalta. Mester Andrea, az óvoda pedagógusa beszámolt az előkészületekről, és bemutatta a „Védenc fa” adatlapot, melyet a vízvizsgálati adatlapunk mintájára dolgoztak ki. Jantnerné Oláh Ilona, a paksi Hétszínvirág Óvoda egykori vezetője is hozott ötleteket, melyet kamatoztatni fogunk a Zöld Szív 2021-2022. évi munkatervének összeállításánál.

Vasárnap reggel kerékpárokra pattantunk, és elkerekeztünk a város határain túlra, a Körös partjára. Útközben megálltunk a Petőfi emlékműnél, ahol a költő 1849. július 18-án révvel átkelt a Körösön, hogy csatlakozzon Bem tábornok erdélyi seregéhez. Kegyelettel olvastuk a tőle itt elbúcsúzó rokonának, Orlai Petrich Somának sorait: „Ekkor hagyta el költőnk örökre ábrándjainak hazáját, az általa sokszor megénekelt Alföldet.” Tovább haladva átmentünk a Kettős-Körös 1904-ben készült vashídján, mely Mezőberényt Bélmegyerrel köti össze. Hamarosan elértünk a ma már műemlékké nyilvánított szivattyútelephez, melynek megnéztük a gépészetét, és múzeumi kiállítását is.

A körgáton továbbkerekezve jutottunk el a zöldszívesek mérőpontjához, a Körös partjára. Itt a patakzsák eszközeivel vízvizsgálatot végeztünk. Megvizsgáltuk a víz színét, szagát, pH értékét, és örömmel állapítottuk meg,
hogy a folyó vize tiszta. A parton bemutattuk még az „Öröm-bánat szomszédok” című környezeti nevelési játékot, majd visszafelé vettük az irányt.

A Berény szállóban már terített asztal várt minket, s a finom ebéd
elköltése után még dalra is fakadtunk, sorra véve a békési népdalokat.
A gyönyörűen felújított mezőberényi állomáson érzékeny búcsút vettünk egymástól, azzal, hogy jövőre újra találkozunk, akkor a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda meghívásának eleget téve.


A nagyszerű rendezvény megszervezésért hálás köszönetet mondunk a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola vezetőségének, pedagógusainak és az iskola diákjainak, név szerint Dr. Rückné Mező Györgyi igazgató asszonynak, Falatyné Berkesi Mártának, a zöldszíves csoport vezetőjének és kolléganőinek, Braun Péterné Kristóf Viktóriának, Csávás Adélnak, Huszák Andreának, az alsós munkaközösség valamennyi tagjának, és Olej János gondnok úrnak.


Zöldszíves szeretettel: Orgoványi Anikó

Dunaharaszti zöldszívesek a védett virágokért

Cserjementesítés

Dunaharaszti határában elterülő erdőnk „bejáratában” található a Kápolna-domb, ami Helyi Természetvédelmi jelentőséggel bír az itt élő homoki gyepet kedvelő védett, vagy fokozottan védett virágok miatt. Az élőhely zavartalan volt több évtizeden keresztül, de sajnos egy nem szakszerű tereprendezés miatt felborult az élővilág egyensúlya és a túlnyomórészt invazív cserjék vették át az uralmat a domb oldalon. Ez azonban azzal járt volna, hogy az itt őshonos homoki gyep megszűnik, a csak benne élő virágok eltűnnek, köztük a védett pusztai meténg, a szártalan csüdfű, homoki nőszirom, a fokozottan védett csikófark és a homoki kikerics is. Ezenkívül még legalább 50 faj példányait lehet itt megtalálni, a sokféleség pedig már önmagában is érték.

Dr. Sziráki György a Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, Dunaharaszti természeti értékeinek számontartója, ismerője hívta fel figyelmünket a Kápolna-dombot fenyegető veszélyre, és az ő kérésére szerveztük meg együtt a Természetvédelmi Hatóság ajánlására a cserjementesítő akciónkat. Az óvodánk Zöldszívesei közül pedagógusok, szülők kapcsolódtak be az önkéntes munkába. Csatlakozott a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola néhány tanára illetve az ő felhívásukra néhány felsős diák is. Az első cserje vágása, természetvédelmi szempontból is szakszerű kezelése a területnek már 6 éve történt, azóta minden évben felkeressük a területet, hogy a felújuló hajtásokat visszametsszük, illetve újabb területeket nyissunk meg, ezáltal segítsük a természet „gyeprekonstrukciós” folyamatát.

Idén októberben egy maroknyi Zöldszíves óvónéni és Gyuri bácsi ismét kezébe vette a metszőollót, ágvágót, és sikerült egy újabb területet megtisztítanunk. A domboldal, hála a sok évi kitartó munkának még mindig élőhelye a Zöldszívesek védnöksége alatt álló virágoknak.

A védett növény- vagy állatfajokat elsősorban ritkaságuk, és nem különleges szépségük teszi értékké. Ha nem figyelünk rájuk, úgy a természetnek ezek az alkotásai örökre eltűnhetnek környékünkről, országunkból vagy akár a földünkről is A Kápolna-domb természeti értékei sok évszázad óta megvannak. Ahhoz, hogy ezek az értékek továbbra is megmaradjanak, nekünk, ma itt élő embereknek nem kell többet tennünk annál, mint, hogy megőrizzük ezt a területet a maga természetes állapotában.” Dr. Sziráki György

Nagy sikere van a zöldszíves rajzpályázatnak!

Kedves Zöldszívesek!

Először is gyönyörű rajzok érkeztek. Köszönet érte a kis alkotóknak és felkészítő pedagógusaiknak!
Másrészt a rajzokkal díszített pólók és képeslapok is nagy sikert arattak mind a díjazottak, mind szüleik részéről. Már érkeznek a pótrendelések!
Harmadrészt a letmicro pólókészítőknél is nagy sikert arattunk, ezen a héten mi nyertük meg népszerűségi listájukat. Megjelentettek minket a Fb. oldalukon, és felajánlottak egy 3000 Ft-os kupont, amit a következő pólórendelésünkkor felhasználhatunk.
Ennek örömére közönségszavazást indítottunk a Zöld Szív Facebook oldalán, azokból a szép rajzokból, amik még nem szerepelnek pólón. Ha tudjátok, keressétek fel a Fb. oldalunkat, és szavazzatok! Íme a link az oldalhoz:
https://www.facebook.com/groups/203242229752489
Várjuk a szavazataitokat!

Zöldszíves szeretettel: Orgoványi Anikó

Please connect an instagram account from the dashboard.