Home

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Mezőberény 2021. október 15 – 17.

Nagyszerűen sikerült a zöldszíves pedagógusok mezőberényi szakmai találkozója.

A helyiek körültekintő szervezésének, mindenre kiterjedő figyelmességének, valamint a résztvevők élénk érdeklődésének és interaktív közreműködésének köszönhetően tartalmas, színvonalas, változatos és igen színes volt a három napos program. Már a találkozásunk is örömteli volt, amikor október 15-én, pénteken befutott vonatunk Mezőberénybe, és az állomáson a berényi zöldszíves csoport vezetője, Falatyné Berkesi Márta várt bennünket. Rendkívül megörültünk a személyes találkozásnak! Márti első lépésként bemutatta nekünk a matuzsálemi tölgyfákat, amiket a zöldszívesek örökbe fogadtak. (Sajnos éppen a legöregebb áldozatul esett az állomás felújítási munkálatainak.)
Elfoglaltuk szállásunkat a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, majd iskolalátogatása indultunk. Mivel tanítási időben voltunk még, betekintést nyerhettünk az egyes osztályok életébe. Kedves meglepetésként hatott ránk a kis- és nagydiákok részéről egyaránt tapasztalt lelkes köszönés: „Erős vár a mi Istenünk!” Az iskola minden szögletéből sugárzott a szeretetteljes hangulat, a harmónia, az egymásra figyelés. Jóleső érzéssel indultunk városi sétánkra, ahol tapintható volt a kisváros történelmi múltja.
Az Orlai Petrich Soma Múzeum előkertjében Szendrei Júlia mellszobra fogadott minket, mint megtudtuk, nem véletlenül. Az épületben, az egykori Wenckheim-kastélyban kialakított leánynevelő intézetben tanult
Szendrei Júlia. Petőfi Sándor is sokat vendégeskedett a városban rokonánál, a híres festőnél, Orlai Petrich Sománál. A múzeum gyűjteményében megismerhettük Mezőberény épített és természeti értékeit, híres személyiségeit Henger Péter helytörténész és Csete Gyula szakmai vezető segítségével.

Este a kollégium halljában került sor a Zöldszíves rendezvényre. Elsőként az iskola igazgatója, Dr. Rückné Mező Györgyi köszöntötte a megjelenteket, majd Orgoványi Anikó, a Zöld Szív vezetője
köszönte meg a rendezvény befogadását. Átadta az elismerő okleveleket és a Zöld Szív cégtáblát az intézmény vezetőjének és Falatyné Berkesi Mártának, a helyi zöldszíves csoport vezetőjének. A kulturális
program során bemutatkoztak az iskola tehetséges tanulói – vers- és mesemondó kisdiákok, énekesek, hangszeres bemutatók, néptáncosok. A végén vidám hangulatú táncházzal zárult az este hivatalos része,
majd összeültünk egy baráti beszélgetésre, ahol elemeztük a Zöld Szív jelenlegi helyzetét és tervezgettük a jövőjét.


Másnap, október 16-án, szombaton a szarvasi arborétumba látogattunk el. Szelekovszki László szakvezető segítségével barangoltuk be a parkot és csodálkoztunk rá a szebbnél szebb növényekre, és az ősz változatos színeire. Külön megcsodáltuk a 35 m magas hegyi mamutfenyőt, melyet 1873-ban ültettekjelenlegi helyére, s ezzel nem csak hazánk, de Európa egyik legöregebb példánya is egyben. A park területéhez tartozó Mini Magyarország makettparkban közel száz épület kicsinyített mását csodálhattuk meg, melyek egy része az anyaország, más jelentős része a történelmi Magyarország területén áll. Sétánk végén, ragyogó napsütésben hajóra szálltunk és megcsodáltuk a Holt-Körös természeti és épített világát.
Láttunk fatörzsön sütkérező mocsári teknősöket, a kaukázusi szárnyasdiók lombsátra alatt pihenő tőkés réce családot, a horgásztanyákból kialakított hétvégi házak sorát. Az egykori Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő jelképes szélmalmot, és a Szent Korona emlékművet Szarvas Gábor Munkácsi és Kossuth díjas szobrászművész alkotását. A hajózásból az arborétumba visszatérve zuzmóvizsgálatot végeztünk Dr. Victor András irányításával. Ezután az iskola busza visszaszállított minket Mezőberénybe,
ahol az 1887-ben épült impozáns Berény Szálló éttermében elkölthettük finom vacsoránkat, nagyszerű hangulatban.

Este ismét összeültünk szakmai beszélgetésre, hol jutott eszünkbe „számtalan szebbnél-szebb gondolat” (Petőfi után szabadon.). Terveztük a 2022. évi zöldszíves szakmai találkozót, melynek rendezését a dunaharaszti Hétszínvirág óvoda vállalta. Mester Andrea, az óvoda pedagógusa beszámolt az előkészületekről, és bemutatta a „Védenc fa” adatlapot, melyet a vízvizsgálati adatlapunk mintájára dolgoztak ki. Jantnerné Oláh Ilona, a paksi Hétszínvirág Óvoda egykori vezetője is hozott ötleteket, melyet kamatoztatni fogunk a Zöld Szív 2021-2022. évi munkatervének összeállításánál.

Vasárnap reggel kerékpárokra pattantunk, és elkerekeztünk a város határain túlra, a Körös partjára. Útközben megálltunk a Petőfi emlékműnél, ahol a költő 1849. július 18-án révvel átkelt a Körösön, hogy csatlakozzon Bem tábornok erdélyi seregéhez. Kegyelettel olvastuk a tőle itt elbúcsúzó rokonának, Orlai Petrich Somának sorait: „Ekkor hagyta el költőnk örökre ábrándjainak hazáját, az általa sokszor megénekelt Alföldet.” Tovább haladva átmentünk a Kettős-Körös 1904-ben készült vashídján, mely Mezőberényt Bélmegyerrel köti össze. Hamarosan elértünk a ma már műemlékké nyilvánított szivattyútelephez, melynek megnéztük a gépészetét, és múzeumi kiállítását is.

A körgáton továbbkerekezve jutottunk el a zöldszívesek mérőpontjához, a Körös partjára. Itt a patakzsák eszközeivel vízvizsgálatot végeztünk. Megvizsgáltuk a víz színét, szagát, pH értékét, és örömmel állapítottuk meg,
hogy a folyó vize tiszta. A parton bemutattuk még az „Öröm-bánat szomszédok” című környezeti nevelési játékot, majd visszafelé vettük az irányt.

A Berény szállóban már terített asztal várt minket, s a finom ebéd
elköltése után még dalra is fakadtunk, sorra véve a békési népdalokat.
A gyönyörűen felújított mezőberényi állomáson érzékeny búcsút vettünk egymástól, azzal, hogy jövőre újra találkozunk, akkor a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda meghívásának eleget téve.


A nagyszerű rendezvény megszervezésért hálás köszönetet mondunk a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola vezetőségének, pedagógusainak és az iskola diákjainak, név szerint Dr. Rückné Mező Györgyi igazgató asszonynak, Falatyné Berkesi Mártának, a zöldszíves csoport vezetőjének és kolléganőinek, Braun Péterné Kristóf Viktóriának, Csávás Adélnak, Huszák Andreának, az alsós munkaközösség valamennyi tagjának, és Olej János gondnok úrnak.


Zöldszíves szeretettel: Orgoványi Anikó

Dunaharaszti zöldszívesek a védett virágokért

Cserjementesítés

Dunaharaszti határában elterülő erdőnk „bejáratában” található a Kápolna-domb, ami Helyi Természetvédelmi jelentőséggel bír az itt élő homoki gyepet kedvelő védett, vagy fokozottan védett virágok miatt. Az élőhely zavartalan volt több évtizeden keresztül, de sajnos egy nem szakszerű tereprendezés miatt felborult az élővilág egyensúlya és a túlnyomórészt invazív cserjék vették át az uralmat a domb oldalon. Ez azonban azzal járt volna, hogy az itt őshonos homoki gyep megszűnik, a csak benne élő virágok eltűnnek, köztük a védett pusztai meténg, a szártalan csüdfű, homoki nőszirom, a fokozottan védett csikófark és a homoki kikerics is. Ezenkívül még legalább 50 faj példányait lehet itt megtalálni, a sokféleség pedig már önmagában is érték.

Dr. Sziráki György a Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, Dunaharaszti természeti értékeinek számontartója, ismerője hívta fel figyelmünket a Kápolna-dombot fenyegető veszélyre, és az ő kérésére szerveztük meg együtt a Természetvédelmi Hatóság ajánlására a cserjementesítő akciónkat. Az óvodánk Zöldszívesei közül pedagógusok, szülők kapcsolódtak be az önkéntes munkába. Csatlakozott a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola néhány tanára illetve az ő felhívásukra néhány felsős diák is. Az első cserje vágása, természetvédelmi szempontból is szakszerű kezelése a területnek már 6 éve történt, azóta minden évben felkeressük a területet, hogy a felújuló hajtásokat visszametsszük, illetve újabb területeket nyissunk meg, ezáltal segítsük a természet „gyeprekonstrukciós” folyamatát.

Idén októberben egy maroknyi Zöldszíves óvónéni és Gyuri bácsi ismét kezébe vette a metszőollót, ágvágót, és sikerült egy újabb területet megtisztítanunk. A domboldal, hála a sok évi kitartó munkának még mindig élőhelye a Zöldszívesek védnöksége alatt álló virágoknak.

A védett növény- vagy állatfajokat elsősorban ritkaságuk, és nem különleges szépségük teszi értékké. Ha nem figyelünk rájuk, úgy a természetnek ezek az alkotásai örökre eltűnhetnek környékünkről, országunkból vagy akár a földünkről is A Kápolna-domb természeti értékei sok évszázad óta megvannak. Ahhoz, hogy ezek az értékek továbbra is megmaradjanak, nekünk, ma itt élő embereknek nem kell többet tennünk annál, mint, hogy megőrizzük ezt a területet a maga természetes állapotában.” Dr. Sziráki György

Nagy sikere van a zöldszíves rajzpályázatnak!

Kedves Zöldszívesek!

Először is gyönyörű rajzok érkeztek. Köszönet érte a kis alkotóknak és felkészítő pedagógusaiknak!
Másrészt a rajzokkal díszített pólók és képeslapok is nagy sikert arattak mind a díjazottak, mind szüleik részéről. Már érkeznek a pótrendelések!
Harmadrészt a letmicro pólókészítőknél is nagy sikert arattunk, ezen a héten mi nyertük meg népszerűségi listájukat. Megjelentettek minket a Fb. oldalukon, és felajánlottak egy 3000 Ft-os kupont, amit a következő pólórendelésünkkor felhasználhatunk.
Ennek örömére közönségszavazást indítottunk a Zöld Szív Facebook oldalán, azokból a szép rajzokból, amik még nem szerepelnek pólón. Ha tudjátok, keressétek fel a Fb. oldalunkat, és szavazzatok! Íme a link az oldalhoz:
https://www.facebook.com/groups/203242229752489
Várjuk a szavazataitokat!

Zöldszíves szeretettel: Orgoványi Anikó

Please connect an instagram account from the dashboard.

„Zöldszíves lelkülettel a Földünkért” Tudományos, Művészeti és Pedagógiai Konferencia – Beszámoló

A mai napon tartottuk a zöldszíves konferenciát a globális klímaváltozás témakörében. Nagyszerű előadásokat hallgattunk, színvonalas előadást láthattunk, remek szavalatban gyönyörködhettünk. Köszönjük az előadóknak – Prof. Vida Gábornak, Weidinger Tamásnak, Victor Andrásnak, Jantnerné Oláh Ilinek, Balázs László Gábornak és Hegedűs Dánielnek az előadását, bemutatóját. A mellékelt képekből ízelítőt kaphattok a konferencia hangulatából.

Orgoványi Anikó

Zöldszíves Programterv 2019 – 2020.

ŐSZ:
Október 19.: „Klímaváltozás” Tudományos Konferencia Pomázon
A klímaváltozás természetes folyamat vagy az ember bűne? Mit tudunk tenni a fékezéséért és a hozzá való alkalmazkodás érdekében? Ezeket a kérdéseket neves tudósok és művészek járják körül a maguk szemével.

Vízvizsgálati nap:
Október utolsó hétvége: (25-26)
Kiemelt feladat: Víz átlátszósága
(Akinek szüksége van vízvizsgálati lapra, vízátlátszósági műanyag lapra vagy vízigerinctelen határozólapra, az jelezze felénk!)

„A természet remekművei”: Tavaly ezzel a címmel azt kértük tőletek, hogy keressetek olyan formákat, hangokat, ritmusokat, amelyek a természetet, mint „alkotóművészt” mutatják be. Mire jutottatok? Alkottatok? Ha igen, küldjétek be rajzát, fotóját e-mailen. A legszebb alkotásokat felrakjuk a Zöld Szív honlapjára.

TÉL:
Nyomozzatok utána, hogy a gyorséttermek környezetbarátok-e vagy sem! Használnak-e pálmaolajat, egyszer használatos műanyagokat (pl. evőeszközöket, tányérokat, poharakat stb.), nyomozzátok ki, honnan származnak az ételek alapanyagai? Az is kérdés, hogy mennyire egészégesek a gyorséttermi enni-innivalók.

Zöld Szív kiadvány: Legyetek szerzőtársai a „30 éves a Zöld Szív” kiadványunknak!
Készítsetek rövid beszámolót (max. egy A/4 oldalon) a jelenlegi zöldszíves tevékenységeitekről, és küldjétek el nekünk e-levélben, fotókkal és rajzok fotóival mellékelve.

„Mit tudok tenni én?” – Dolgozzatok ki tervet arra, hogy az iskolátok vagy óvodátok rendezvényei között kapjon kiemelt helyet a klímaváltozás téma, s feltétlenül kapcsolódjanak hozzá egyéni, csoportos és iskolai/óvodai szintű tevékenységek, vállalások is a változás mérséklésére, illetve a hozzá való alkalmazkodás módjaira. Küldjétek el a kidolgozott tervet, hogy ötletet adhassunk másoknak is!

Játsszunk őserdőt! – Találjatok ki és/vagy írjatok egy rövid színdarabot az őserdők felégetéséről. Tanuljátok meg és játsszátok is el közönség előtt! A szereplők között legyenek az erdőben élő növények, állatok, bennszülöttek, és legyenek farmerok, kereskedők, tehenek stb.
Beszélgessetek az őserdők irtásáról, nézzetek meg róla szóló filmeket. Milyen hatással van az erdőégetés a Föld ökoszisztémájára, légkörére, vízháztartására, állat- és növényvilágára, az ottani őslakosokra stb. Mekkora az őserdő fajgazdagsága? Keressetek adatokat, hogy hány faj él a különböző élőhelyeken: sivatag, esőerdő, szárazföld, tundra, mezőgazdasági terület, rét, lombhullató erdő, faültetvény stb. Készítsetek térképet arról, hol vannak a világon őserdő égetések!

TAVASZ:
Zöld Szív 10 pontja témahét: Szenteljetek 10 napot a Zöld Szív 10 pontjának alapos értelmezésére oly módon, hogy minden nap csak egy ponttal foglalkoztok, de azt alaposan végig gondoljátok. Ki ne maradjon az, hogy az adott pontot összekapcsoljátok a helyi természeti  értékekkel, s főleg azzal, hogy mit tesztek (vagy éppenséggel nem tesztek) a pont üzenete alapján. (Köszönjük az ötletet a paksi Hétszínvirág Óvoda vezetőjének, Jantnerné Oláh Ilinek!)

Hogyan lehetsz zöldszíves? – új jelentkezőknek. Ha átismételtétek a Zöld Szív 10 pontját, akkor teljesítsétek az ezzel kapcsolatos feladatokat, pl.: „vegyetek részt szelíd természet-megfigyelő túrán. Ismerjetek meg legalább 5 környékbeli vadvirágot. Rajzoljatok a természetről egy képet stb.
Ünnepélyes igazolványátadás: Az új zöldszíveseket lehetőleg a Zöld Szív Napján (március 21-én) avassátok fel zöldszívessé, és ekkor adjátok át a zöldszíves igazolványukat is. (Jó lenne, ha ekkor minden gyerek kapna egy-egy zöldszíves ajándékot, pl. jelvényt, matricát, pólót stb.).

Vízvizsgálati napok:
Április: utolsó hétvége (24-25.) Kiemelt feladat: A víz színének és szagának megfigyelése

Május: utolsó hétvége (24 -25.) Kiemelt feladat: A vízben és a vízparton élő növények és állatok megfigyelése

Helyi öröm és bánat térkép készítése: Nézzetek körül a lakóhelyeteken és környékén, hogy mi az, aminek egy zöldszíves igazán örülhet, és mi az, ami miatt elszomorodik. Örökítsétek meg a látottakat egy általatok rajzolt térképen, ahol kis  és  ikonokkal jelezzétek az öröm és bánat pontokat. Ha tudtok tegyetek lépéseket is a megőrzésért, vagy a helyzet jobbításáért.

NYÁR:
Zöldszíves tábor szervezése
Ötletek a tábor tematikájához:
A természet szépségeinek megfigyelése, a károkozások észrevétele
Klímaváltozás a zene és ritmus nyelvén: Zenéljétek, ritmizáljátok le a klímaváltozást

„Zöldszíves lelkülettel a Földünkért” – Tudományos, Művészeti és Pedagógiai Konferencia

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

2019. október 19.

Idő Program Címek Előadó
10:00
– 10:15
Megnyitó, ének, zene Köszöntő Orgoványi Anikó, Victor András
10:15
– 10:20
Vers Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet Balázs László Gábor
10:20
– 10:50
Előadás Bajban a bolygónk – a művészet szemével Orgoványi Anikó
10:50
– 12:00
Előadás Bajban a bolygónk – a tudomány szemével Vida Gábor akadémikus
12:00
– 12:30
Előadás Víz a légkörben Weidinger Tamás
12:30
– 13:30
Ebédszünet
13:30
– 13:40
II. rész indítása, ének, furulya mindenki
13:40
– 13:50
Vers Szabó Lőrinc: A bolond igazsága Balázs László Gábor Közreműködik: Hegedűs Dániel
13:50
– 14:30
Előadás Gleccserek, a Föld hőmérői Juhász Árpád
14:30
– 15:00
Előadás Szemléletformálás a Zöld Szív 10 pontja alapján Jantnerné Oláh Ilona
15:00
– 15:15
Kávészünet
15:15 – 16:00 Előadás Zöldszíves lélek: értelem, érzelem, hit egysége Victor András
16:00 Zárás

Regisztrációs díj: 3500 Ft

Bankszámlaszám: 10103874-11467943-00000005

Étel, ital és kávé a művelődési ház büféjében vásárolható.

Kapcsolat: Tel: 06-26-0785-593, 30-562-8146

orgovanyi.aniko@gmail.com

Támogatóink:

„30 éves a Zöld Szív” Országos Találkozó

Szakmai beszámoló (Pomáz, Művelődési Ház – 2019. március 23.)

Három évtizedes, jubileumi országos találkozónkra 2019. március 23-án került sor, a pomázi művelődési házban, ugyanott, ahol harminc évvel a legelső országos találkozót is megrendeztük. Rendezvényünk fővédnöki tisztét Prof. Dr. Persányi Miklós, a Fővárosi Állatkert főigazgatója, a védnökséget pedig Vicsi László, Pomáz város polgármestere vállalta.

A találkozó résztvevői 17 településről érkeztek: Alsónémedi, Császár, Budakalász, Budaörs, Budapest, Dunaharaszti, Hajdúszoboszló, Heves, Lenti, Madocsa, Novaj, Paks, Pákozd, Pomáz, Százhalombatta, Szentendre és Tura.

Délelőtt 11 órakor elénekeltük a Himnuszt, majd Pomáz város két polgármesterének köszöntőjét is meghallgattuk. Kulin Imre, ex-polgármester összehasonlította a harminc évvel ezelőtti környezeti állapotot a maival. Elmondta, hogy véleménye szerint, az azóta eltelt időben jobb vagy rosszabb irányban alakult-e a város környezete. Feltette a kérdést, hogy vajon annak idején jó döntéseket hoztak-e a beruházásokat illetően, napjaink globális klímaváltozásának tekintetében. Vicsi László, Pomáz város jelenlegi polgármestere stílusosan, éppen a „Te Szedd!” szemétszedési akcióról érkezett meg rendezvényünkre, és beszámolt friss élményeiről.

Zöldszíves rendezvény nem lehet zene és a zöldszíves dalok eléneklése nélkül. Furulyán Victor András alelnökünk, gitáron Orgoványi Krisztián játszott. A közönség velük együtt énekelte a „Két szál pünkösdrózsa” és a „Halld a Föld szabad dalát” című dalokat.

Ezután Orgoványi Anikó elnök és Victor András alelnök köszöntötte a „30 éves a Zöld Szív” országos találkozó résztvevőit, majd az erre az alkalomra összeállított, a Zöld Szív kezdeti szakaszát bemutató fél órás film levetítése következett. Megható volt látni az egykori szereplőket – gyerekeket és felnőtteket – három évtizeddel korábbi mivoltukban.

A „Legszebb zöldszíves élményem” című gyermekrajzpályázat díjátadása következett. Felhívásunkra hét településről (Debrecen, Budapest, Százhalombatta, Paks, Dunaharaszti, Pilismarót, Pomáz) összesen 127 rajz érkezett. Ebből 11 lett díjazott, és 17-en dicséretben részesültek. A díjazottak rajzait képeslapokon és plakátokon jelentettük meg a Zöld Szív 30 éves évfordulója alkalmából. Az ajándék képeslapokat és plakátokat az oklevelekkel és emléklapokkal együtt postán küldtük el az érintetteknek.

Új Zöldszívest is avattunk, a hat éves Dunai Bálintot, a budapesti Ligeti Óvoda óvodását. Nagy sikere volt az „Én is zöldszíves voltam!” című, egykori zöldszívesek beszámolóinak. A harminc évvel ezelőtt 7-14 éves korú gyerekek mára fiatal felnőtté cseperedve, sőt nagy részük már szülővé válva meséltek egykori zöldszíves élményeikről, valamint arról, hogyan hatott az akkori környezeti szemléletmód életútjukra, pályaválasztásukra és miként nevelik gyermekeiket hasonló szellemiségben.

Az ebédszünet alatt poszterbemutatót tekinthettek meg az érdeklődők. A posztereket a résztvevők hozták magukkal, bemutatva az iskolájukban, óvodáikban folyó zöldszíves munkát.

Délután kettő órakor vidám hangulatú táncház vette kezdetét. A dunaharaszti Hétszínvirág Óvodából érkezett 25 fős óvónői csapat fergeteges hangulatot teremtett népi gyermekjátékok, és táncok tanításával. Miután kitáncoltuk magunkat, felkerekedtünk, hogy a pomázi Szent István parkban, a játszótér mellett, közösen elültessük a zöldszíves facsemetét. A fa elé emléktáblát is elhelyeztünk „30 éves a Zöld Szív, 2019” felirattal.

Ezután már csak a találkozó zárása és elköszönés következett. Hamarosan újabb lehetőség nyílik a találkozásra, mivel a 2019. évet a Zöld Szív évének nyilvánítottuk, és gazdag programmal várjuk az érdeklődőket. Nem kell sokáig várni, hiszen máris itt van a következő rendezvény, március 29-én, pénteken a paksi Hétszínvirág óvodában veszünk részt az általuk szervezett „Zöld Szív 10 pontja” projektzáró rendezvényén, Duna vízvizsgálattal, madár- és növényhatározással, komposztálási gyakorlatokkal és más környezeti feladatokat kínáló állomásokkal.

Köszönjük Pomáz Város Önkormányzatának a támogatást, a Pomáz Tv-nek a tv  felvételt, szervezőinknek, barátainknak, családtagjainknak a segítséget és nem utolsósorban a találkozó részvevőinek az érdeklődést és aktív részvételt.

Zöldszíves üdvözlettel: Orgoványi Anikó Pomáz, 2019. március 28.

Erika, büszkék vagyunk rád!

Saly Erika az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai fejlesztője idén megkapta az Erdei Iskola Egyesület által alapított Lehoczky János-díjat, mellyel minden évben környezeti nevelőket jutalmaznak elkötelezett szakmai tevékenységükért. Vele beszélgettünk hétköznapi örömökről, erdei iskoláztatásról, a természethez való visszatalálásról.
Kedves Erika! A Zöldszívesek nevében nagyon sok szeretettel gratulálok! Büszkék vagyunk rád!

Szeretettel: Orgoványi Anikó

„30 éves a Zöld Szív” Országos Találkozó – Program

Pomáz, Művelődési Ház
(2013 Pomáz, Huszár u. 2.)
2019. március 23.

Fővédnök: Prof. Dr. Persányi Miklós főigazgató, Fővárosi Állatkert
Védnök: Vicsi László, Pomáz város polgármestere

Program:
10:00 Vendégek fogadása, regisztráció a pomázi Művelődési Házban
11:00 Himnusz
11:05 Vicsi László, Pomáz város polgármesterének köszöntője
11:10 Zöldszíves dal éneklése furulyaszóval (Victor András)
11:15 Orgoványi Anikó és Victor András, a Zöld Szív elnöke és alelnöke köszöntik a résztvevőket
11: 35 Zöldszíves film megtekintése
12:05 „Halld a Föld szabad dalát” – daltanulás gitárkísérettel (Orgoványi Krisztián)
12:15 Gyermekrajz pályázat eredményhirdetése „Legszebb zöldszíves élményem” címmel
12:20 Új zöldszívesek avatása
12:30 „Én is zöldszíves voltam!” – egykori zöldszívesek beszámolói
13:00 Ebédszünet
13:30 Poszterbemutató
14:00 Táncház
15:00 Zöldszíves emlékfa ültetése, emléktábla elhelyezése
16:00 A találkozó zárása. Elköszönés

„30 éves a Zöld Szív” Jubileumi Országos Találkozó „Legszebb zöldszíves élményem” Rajzpályázat

Helyezettek (Képeslap):
1. Ádámku Vivien: Téli örömök a természetben (7 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
2. Nagy Krisztina Kamilla: Kertünk gondozása (7 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
3. Kovács Kata Réka: Téli madáretetés (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
4. Mike Panna: Természetszeretet minden évszakban (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
5. Szabó Bence: Öröm úszni egy tiszta vizű tóban (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
6. Merkl Tamás: Zöldszívesek virágot ültetnek (7 éves), Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
7. Kovács Lilla Leila: Lepke (7 éves), Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
8. Völgyi Léna: Vizsgálódás nagyítóval (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
9. Erdei Petra: Madáretetés (6 éves) Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
10. Mandusic Luca: Zöldszívesek szemetet szednek (7 éves), Pilismarót
11. Dunai Bálint: Zöldek országa (6 éves), Budapest
12. Retek Krisztián: Zöldszíves vízvizsgálat (12 éves), Pomáz
Dicséretben részesülnek:
1. Balogh Bálint (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
2. Benyó Alexa Zoé (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
3. Keszler Cintia(9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
4. Péter Dorka(9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
5. Péntek Kitti(9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
6. Szilárd Lia Edina(9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
7. Tóth Tamara (6 éves), Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
8. Madarasi Mira Maja 6 éves), Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
9. Kiss Hanga (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
10. Matos Bianka (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
11. Németh Noémi (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
12. Parásó Zétény (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
13. Szabó Zoé (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
14. Vidóczy Marcell (6 éves), Százhalombatta, Pitypangos Óvoda
15. Bernáth Csaba (6 éves) Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
16. Krajnyák Vivien (6 éves) Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
17. Csuti Gábor (6 éves) Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda


Plakát:
– Nagy Krisztina Kamilla: Kertünk gondozása (9 éves), Debrecen, Benedek Elek Általános Iskola
– Retek Krisztián: Zöldszíves vízvizsgálat (14 éves), Pomáz, 1989.

Zöld szívesként az életem…

…én mire emlékszem az ovis éveimből?

Nos, elég sok mindenre, mivel nagyon meghatározó szerepet játszott az életemben ez a szakasz (főként az óvónénieimnek köszönhetően), de szerintem ezzel mindenki így van. Itt tanultam meg, hogy hogyan kell helyesen fogni a ceruzát, a hónapok nevét sorban, és még sorolhatnám. De még több (sajnos nem mindenkinek) alapvető dolgot itt tanultam meg. És ez nagyban köszönhető az óvoda ,,zöld szíves” címének. Mivel enélkül nem hiszem, hogy megvalósulhatott volna az a sok madárgyűrűzés (amit nem lát minden nap az ember!) a sok kirándulás a szabadban. Persze a madarakat is etettük minden télen, adtunk nekik magvakat, madárkalácsot, ahogyan most is. Valamint az állatokat megismertük részletesen (ami ma is könnyíti a biológiaóráimat), de ez nem merült ki ennyiben. Megtanultunk fogat mosni úgy, hogy a lehető legkevesebb víz vesszen kárba. Elsajátíthattuk a felelős állattartás alapjait, mert a csoportunkban teknősök és halak is voltak. Mindenfelé voltak növények az udvaron, és a hátuljában remélem, hogy még mindig ott áll a madaras tábla, amin lemértük, hogy milyen madárnak felelsz meg fesztávolság alapján, de a legnagyobbat, a gólyát soha nem érte el senki. Csak a visszalátogató ovisok, de az más… Igen, mindig visszajött egy csomó régebbi zöld szíves, mert ahogyan én is, szerettek ide járni. És ez a hely olyan ismeretekkel látott el, ami mai napig nagyon hasznos. Például a zöld szívesek 10 pontját még mindig betartom, úgy, hogy észre sem veszem, mert a 4 év alatt úgy megtanultam, hogy már megszokásból így viselkedek. Sőt, nem egyszer volt olyan, amikor az osztálytársaimmal mi, zöld szívesek szóltunk rá a többiekre, hogy ne tépjék le a fa leveleit. Volt egy igazolványunk, ami igazándiból nem azért volt, hogy érezzük, hogy zöld szívesek vagyunk, mert ezt mindig is éreztük. Ez csak azért volt, hogy úgymond bebizonyítsuk, hogy tényleg azok vagyunk. Mert erre büszkék lehetünk. És azok is voltunk/vagyunk valamennyien, én úgy gondolom. És az egyik legfontosabb: ballagásunkkor kaptunk egy facsemetét. Személy szerint én virágos kőrist, ami azóta az udvarban nő és nő. Már sokkal magasabb nálam, aminek nagyon örülök, mert volt egy-két olyan tél, amit én biztosan nem bírtam volna ki csupaszon! És majdnem minden évben tájékoztatjuk óvó nénimet a fa és az én állapotomról. És még mindig tudják, ki vagyok, még mindig szívesen fogadnak!

Pécsi Nóra Paks

A Zöld Szív megalapításának 30 éves évfordulóját tavasszal ünnepeljük!

30 éves lesz a Zöld SzívKedves Zöldszívesek! Kedves Barátaink!

A Zöld Szív megalapításának 30 éves évfordulóját jövő tavasszal ünnepeljük. A felkészülést már most elkezdtük, és erre kérünk benneteket is!

Kérjük, segítsetek felkutatni az egykori zöldszíveseket és hívjátok meg őket is a központi ünnepségre, mely úgy, mint az első alkalommal, most is Pomázon lesz, a művelődési házban, 2019. március 23-án, szombaton, 11-16 óráig.

Jó hír, hogy megújult a Zöld Szív honlapja: http://zoldsziv.hu

Itt tekinthetitek meg az éves programtervet, melynek összeállításánál figyelembe vettük a ti javaslataitokat is. Fogadjátok szeretettel!

Zöldszíves szeretettel:
Orgoványi Anikó és Victor András

Orgoványi Anikó A Zöld Szív titka – Igaz mese a Zöld Szívről

Minden szívben lakik valamiféle titok. Van, amelyik rejtélyes és örök, de van nyílt és tiszta, megismerésre váró. Ilyen a ZÖLD SZÍV titka is, melyet szívesen feltárok most előttetek.

Orgoványi Anikó - A Zöld Szív titkaA zöldszívűség veleszületett tulajdonsága az embernek. Minden gyermekben megvan születése pillanatában, s ha hagyják, meg is marad élete végéig. Rácsodálkozik mindenre, ami elé kerül, legyen az földigiliszta, gömbölyűre kopott kavics vagy útszéli bogáncs. Sajnos sok felnőtt mindent elkövetne azért, hogy kiirtsa gyermekéből ezt a tulajdonságot. Ha egy kisgyermek álmélkodva fordul egy elébe került növény vagy állat felé, ráripakodnak: „Vigyázz a dongó csíp, agyon kell csapni, a bogár csúnya, rá kell taposni. A csalán szúr, a fű befogja a tiszta ruhádat. Ne nyúlj hozzá, gyere onnan, hagyd békén!” Így megy ez egészen addig, amíg a gyermek félni kezd az állatoktól és a mező növényeitől. Hacsak nem oly erős benne a zöldszívűség, hogy enged a kíváncsiságnak.

Így történt ez velem is, amikor nagyapám magával vitt a szántóföldre, ha náluk vendégeskedtem. Ilyenkor mindig kitalált nekem valami foglalatosságot, hogy elüssem az időt. Szedjem össze a krumplibogarakat és hordjam őket az árokpartra, őrizzem gondosan a kis szürke vadnyulat, melyet egy szekérnyomban találtunk, majd miután megnéztünk, sorsára hagytuk, vagy fonjam be a kukoricababák haját, ne kócolja őket a szél. Így kezdődött békapásztorságom is. Két éves lehettem, amikor nagyapám kezembe nyomott egy jókora botot, hogy azzal terelgessem a szántás szélére a rögök között bukdácsoló varangyokat. Ennek a napnak az élménye kitörölhetetlenül vésődött nyiladozó értelmembe. Leggyakrabban használt kifejezéseim egyike lett a béka szó. „Békaszép” lett, ami tetszett, „békajó” ami jó, születésnapomra békát kértem ajándékba és könyvet. Vonzódásom e gyöngyszemű, rücskös bőrű lényekhez a mai napig megmaradt. Barátra is akadtam közöttük – Imre, a barna varangy két nyáron át, nap mint nap a szobám sarkában töltötte az éjszakát. Reggelente nagyanyám kisöpörte onnan, de esténként őkegyelme újra visszataccsogott.  Végül mamám megelégelve a dolgot, szemétlapátra tessékelte hű lovagomat és áthajította a szomszéd kertjébe.

Hódolóm elvesztése után hamarosan új társaságra leltem. A virágoskert fölött feszülő ruhaszárító dróton acélkéken csillogó szitakötő-csapat sütkérezett. Szerettem volna közelről is megszemlélni őket. Óvatosan nyújtottam az ujjam a zsinór felé és hozzáértem egyikük lábához. Érintésemre először arrébb lépett, de végül elfogadta felkínált barátságomat, s az ujjam hegyére telepedett. Bizalmát elnyerve bátran sétálgathattam most már vele. Nyár végére úgy vártak rám az én szitakötőim a reggeli napsütésben, mint róka a kishercegre, s elég volt felemelni az ujjam a magasba, máris rátelepedett valamelyikük.

De nemcsak az állatok bűvöltek el sokféleségükkel. Az árokpart növényei legalább ennyire elszórakoztattak. Mivel valódi nevét csak kevésnek ismertem, ezért magam kereszteltem el őket levelük, viráguk, termésük vagy illatuk után. Így lett a pásztortáska százszívkarú-karó, a kígyószisz szőröstorkú csengettyű, a tátika fecsegő-csacsogó szöcskecsipesz. A legkiválóbbakat gyomfejedelemségem tagjai sorába emeltem, s napi látogatásaim alkalmával az elsők között üdvözöltem őket. Pipacshercegnő pipiskedve fogadta köszönésem, Búzavirág kékherceg épp csak bólintott, Pitypang, a parókás kancellár mélyen hajbókolt, Beléndek, az udvari-bolond mindig megnevettetett. Csak Kamilla doktor nem ért rá soha társalogni velem, elfoglalta őt a réti nép gyógyítása.

Oly természetesnek tűnt számomra ez a valós mesevilág, hogy fel sem tételeztem azt, hogy létezhet másfajta világszemlélet is. Az első csalódás az iskolában ért, amikor gyűjteményt kellett készíteni növényekből és rovarokból. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy elpusztítsam kis barátaimat csupán azért, hogy mint valami múzeumi tárgyak porosodjanak az iskola sötét szertárában. Borzongva néztem társaim gyűjteményeit: a gyökerestől felragasztott, elszáradt vadvirágokat, de még inkább a gombostűre felnyársalt szerencsétlen rovarokat, melyek között, többek gyűjteményében ott merevedett az ezüstszárnyú szitakötő.

Ezután sokat hallottam az emberről, aki óriás. Képes megfordítani a folyók irányát, elhordani a hegyeket, és gyárak füstjével írni az égre. Képes legyőzni a természetet. Értetlenül néztem ezt a fordított világot, de a felnőtteknek mindenre volt magyarázatuk, így be kellet látnom, hogy az én látásmódom gyerekes még, tehát komolytalan. Felnőtté válásom során évekig vártam, hogy gondolkodásom beérik végre, s én is a józan ésszerűség üvegén át látom majd a környezetem, de hiába vártam erre a fordulatra. Megértő társakra akkor leltem, amikor tanítani kezdtem. A gyerekek új hitet öntöttek belém. Rájöttem, ők ugyanúgy látják a világot, mint én, meglátják az apró részletekben rejlő szépséget is. Újult erővel vágtunk neki a természet felfedezésének. Kijártunk a patakpartra vadvirágot rajzolni, megtanítottam őket is a rovarszelídítés tudományára – nagy öröm, amikor a szöcske, sáska az ujjunkra kapaszkodik, a lepke a fejünkre száll! Mentettünk békaporontyokat a száradó pocsolyából és eltévedt facsemetét a kocsiút közepéről. Védelmünk alá vettük a közeli patakot, megtisztítottuk medrét a szeméttől. Kedvenc rétünket megmentettük a felszántástól, a rajta lévő hatalmas fűzfát a pusztulástól. A fák fejedelmének neveztük őt el, s valahányszor elmegyünk mellette, főhajtással kérünk tőle bebocsátást a természetbe. Ezeken a tapasztalatokon felbuzdulva elhatároztam, hogy megkeresem a hasonlóan érző és gondolkodó embereket, éljenek bárhol is a világon. 1989 nyarán újságcikkek formájában hirdettem meg a ZÖLD SZÍV Ifjúsági Természetvédő Mozgalmat. A zöld szín a természet színét, a szív az érzelmi megközelítést, a mosolygó arc a gyerekeket jelképezi.

Megdobbant a ZÖLD SZÍV. Minden rezdülése a természet iránti szeretetünket, együttérzésünket hirdeti. Aggódásunkat a védtelen növényekért és állatokért. A levegő, a víz, a talaj tisztaságáért. Szeretnénk, ha nem lennének letarolt erdők, kibetonozott patakmedrek, mérgezett vizű folyók. Nem lennének feltűzött lepkék, gallérprémnek nevelt rókák, szennyvízbe fulladt halak, olajba ragadt madarak. Az ember lelkiismeretének felélesztésére törekszünk. Kívánjuk, hogy minden zöldszíves gyermek tisztában legyen a Föld és az ember világegyetemben elfoglalt helyével. Szeretettel és alázattal forduljon a természet valamennyi létezője felé, legyen az kőszikla, útszéli gyom vagy akár károsként megbélyegzett állat. S ahogy a lezúduló patakvíz helyébe új vízcseppek jönnek, a lehulló levelek helyén friss hajtások nőnek, így a felnövekvő zöldszívesek helyébe is újabb kicsik lépnek. Szeretnénk nekik továbbadni a zöldszívűség titkát, az érintetlen területek fenséges vadságában, a vadvirágok szabadságában, a szabadon élő állatok méltóságában, s a világ egésze iránt érzett szeretetünkben.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7.

Szereti a zöldszíveseket a természet!

– Ugye milyen sokat mondtuk ezt az évek során? Most is ezt tapasztaltuk. Az előző hét hűvös napjai után gyönyörű napsütéses, meleg idő köszöntött ránk a szakmai találkozó három napja alatt. Mivel jóval kevesebben voltunk a megszokottnál, ezért a gépkocsival közlekedés mellett döntöttünk, s így rugalmasabban tudtuk szervezni a programjainkat.

2018. október 5-én, pénteken érkeztünk meg balassagyarmati szállásunkra, ahol nagyon megörültünk egymásnak. Városnéző sétánk során igencsak elcsodálkoztunk a „Legbátrabb város” szépségén. Széles utcák, szép, gondozott terek és szemet gyönyörködtető, többnyire XIX. századi nívós épületek között vezetett utunk. A Palóc Múzeumban egy lelkes muzeológus hölgy kalauzolt bennünket, aki élénk érdeklődésünket látva, még a nyitvatartási időt is bőven meghaladóan mesélt a látottakról. Este a vacsora után jókat beszélgettünk, majd vidám dalolásba fogtunk Victor András furulyaszója kíséretében.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7Október 6-án, szombaton reggel Ipolytarnócra indultunk személyautókkal. Kilenc órakor a nemzeti park munkatársa várt minket a „Borókás Árok” nevű geológiai tanösvénynél, melyen végigsétálva bepillantást nyerhettünk a 23 millió évvel ezelőtti természeti világba. Megkövesedett tengeri élőlények maradványai, csigák, cápafogak, szárazföldi állatok folyóparton megmaradt nyomai kápráztattak el minket. Pedig a legnagyobb látványosság még hátra volt! A világ legnagyobb ismert, megkövült pinus-féle fáját (Pinuxylon tarnocziense) a Borókás-patak oldalában találták meg, mely meglelésekor 8 méter kerületű és közel 100 m hosszúságú volt. A fatörzs megkövesedését a vulkáni rétegekből kioldódó, a fa anyagát átitató kovasav okozta. A terület tudományos vizsgálata 1836-ban kezdődött el Kubinyi Ferenc munkája révén. A lakosság az évek során sajnos a megkövesedett fa sok részét elhordta, de ami megmaradt belőle, az ma már védett. Az ősmaradványok után 4D-s moziban pillanthattunk bele az évmilliókkal ezelőtt élt élőlények világába, majd valós élményként sétálhattunk végig a lombkoronaszinten épített ösvényen. Gyermeki örömmel csúszkáltunk az egyszemélyes kötélpályán, végül a bükkábrányi 7 millió éves mocsárciprusokat csodálhattuk meg, a kifejezetten a bemutatásukat szolgáló csarnokban.

A nap ezzel még nem ért véget. Nógrádszakálnál a Páris patak által kivájt szurdokvölgybe tettünk kirándulást. Lenyűgöző látványban lehetett részünk a fejünk fölé magasodó sziklafalakkal, melyek a több millió évvel ezelőtt itt kanyargó folyó hordalékának és a vulkáni hamu rétegződésének eredményeként jött létre. Tovább folytatva utunkat, megálltunk Szécsényben is. Itt egy újabb csodás kisvárosban sétálhattunk. Az egykori vár felújított falai és bástyái a város szerves részét képezik, romantikus látványt nyújtva. Gyönyörű a Forgách kastély, a tűztorony, és a Ferencesek kolostora, temploma is. Szálláshelyünkre visszatérve finom vacsora fogadott minket, azután pedig igazi zöldszíves munka következett. A már előzőleg kiküldött kérdések alapján ötleteket gyűjtöttünk. Ebben nagy segítségünkre voltak Jantnerné Oláh Ili megküldött válaszai, illetve a paksi Hétszínvirág óvodájuk éves zöldszíves terve. Az este során felmerült ötleteket és javaslatokat külön dokumentumban jegyzem és küldöm el.

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7Október 7-én, vasárnap sem tétlenkedtünk. Az előző esti tartalmas munka után felkerekedtünk, s meg sem álltunk Hollókőig! Felsétáltunk a szépen felújított várban, és felfedeztük a pincétől a padlásig, vagyis a fegyvertártól a védőbástyák magaslatáig. Sok érdekes kiállítás mutatja be az egykori váréletet. A várlátogatást követően leereszkedtünk Ópusztaszer Ófalujába, ahol jobbra, balra bóklászva elcsábultunk egy-egy finom házi rétesre, vagy éppen borkóstolóra.

Balassagyarmatra visszatérve ismét finom, három fogásos ebéd várt bennünket. Mester Andreát, a dunaharaszti Hétszínvirág óvoda pedagógusát a Zöldszíves Nagytanács tagjává választottuk. Férje, Bakó Péter a Zöld Szív honlapjának frissítését, működtetését vállalta.

Végezetül megállapodtunk abban, hogy jövőre jubileumi találkozót szervezünk, mivel a ZÖLD SZÍV 1989-ben vagyis 30 évvel ezelőtt alakult Pomázon. Egy naposra tervezzük a találkozót, és szeretnénk, ha a jelenleg aktív tagjaink mellett, az egykori zöldszívesek – pedagógusok és a mára már felcseperedett egykori zöldszíves gyerekek is eljönnének, akár saját gyermekeikkel együtt! A helyszín és időpont tehát: Pomáz, 2019. március 24. Adjátok tovább a hírt, és gyertek, legyünk megint együtt mindannyian!

Köszönjük a segítségét mindenkinek, aki a jelen találkozó megszervezésében és lebonyolításában részt vállalt. Nagyszerűen sikerült rendezvény volt, tele szeretettel, jókedvvel, örömmel, kacagással. Jövőre veletek Pomázon! Mindenkire számítunk!

Zöldszíves szeretettel:

Orgoványi Anikó

A Zöld Szív képekben

A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom  országos működésű egyesület, 1989-ben alakult Pomázon. Alapítója és elnöke Orgoványi Anikó környezeti nevelő, képzőművész. Az egyesület fennállása alatt környezeti nevelő mozgalommá nőtte ki magát. Célja a gyermekek és fiatalok környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre, környezeti értékeink megóvására, valamint kulturális örökségünk védelmére történő nevelése. Sajátossága, hogy a tudomány és művészet egyenrangúságát hirdeti. A zöldszíves csoportokat lelkes pedagógusok irányítják az életkori sajátosságoknak megfelelően, az óvodai, az általános és középiskolai szinteken.. Az elmúlt két évtized alatt gyerekek tízezreit neveltük természet- és környezetvédővé, hagyományaikat ápolóvá, hazaszeretővé.

Vízvizsgálaton volt a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Türkiz csoportja

A Türkiz csoport kalandjai

Képzeljétek, meglátogattuk öreg barátunkat, a Dunát, hogy megnézzük, mi változott tavasz óta…

A kirándulás során az ősz jeleivel nem találkoztunk, cserébe sok növényt felismertünk. Persze, azért volt köztük újdonság is. Láttunk például békalencsét, sást, gombát, madárberkenyét, vadszőlőt, borostyánt, akácfát, és az indián táborban árnyékot adó fűzfához is elsétáltunk.

A partra érve vadkacsák üdvözöltek minket, aztán – ahogy tavasszal is csináltuk – megvizsgáltuk a víz minőségét.

Ehhez palackokba merítettünk vizet és a „patakzsák” – már ismert – eszközeit használtuk. Volt benne hőmérő, tölcsér, vatta, kémcső, amik segítségével megállapítottuk, hogy sokkal tisztább volt, mint az előző alkalommal.

A halak is jobban érzik magukat így!

Ezután egy kicsit tovább sétáltunk a parton, hátha felfedezünk más érdekességet is. Így is volt: az egyik horgász bácsi furcsa hangot adott ki valamiféle „puttyogó” nevű eszközzel. Az óvó nénik azt mondták, ezzel csalogatják elő a vízben élő harcsákat. Végül pedig néhány hattyú kívánt nekünk jó utat.

Viszontlátásra, Duna!

Zöld Szív Országos Szakmai Találkozó Balassagyarmat-Ipolytarnóc 2018. október 5-7.


Helyszín és szállás: Balassagyarmat Club Panzió (2660 Teleki út 14.)

Programok

Október 5. péntek

Érkezés Balassagyarmatra (Cím: 2660 Balassagyarmat, Club Panzió, Teleki út 14.)

15:00 Poszterek kirakása érkezéskor

15:30 Városnézés, Palóc Múzeum meglátogatása

18:00 Résztvevők köszöntése, a Zöld Szív bemutatása új tagjaink számára, beszámoló:

Zöld Szív Nagytanács és az elmúlt év eseményei (Orgoványi Anikó, Victor András)

18:40 Elismerő okleveleket kaptak környezeti nevelők (Dr. Victor András)

19:00 Vacsora

20:00 Előadás: A digitalizáció hatása az energiára (Tóth Zoltán, fővédnök, Fénykörközösség)

21:00 Poszterbemutató I.

21:30 Kötetlen beszélgetés, barátkozás


Október 6. szombat

7:30 Reggeli

8:30 Indulás külön busszal Ipolytarnócra

9:30 Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület látogatása

13:00 Ebéd: Hidegcsomag

14:00 Indulás tovább Szécsénybe

15:00: Városnézés Szécsényben

17:00 Indulás Balassagyarmatra

18:00 Érkezés Balassagyarmatra

18: 30 Vacsora

20:00 Előadás: A Zöld Szív honlapja és Facebook oldala (Bakó Péter, Orgoványi Anikó)

21:00 A Zöld Szív 2018/2019. tanévi programtervének közös kidolgozása

21:30 Egy új zöldszíves díj kitalálása közösen

22:00 Beszélgetés, zöldszíves csoportok beszámolója; tervkészítés


Október 7. vasárnap

8:00 Reggeli

9:00 Zöldszíves csoportvezetők beszámolói

10:00 – 12:00: A résztvevők által hozott zöldszíves környezeti játékok bemutatása

12:00 Ebéd

Hazautazás


Részvételi díj

Zöldszíves felnőtteknek:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              22 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                         23 000 Ft / fő

Zöldszíves gyerekeknek és nyugdíjasoknak*:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              20 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                        22 000 Ft / fő

Külsös felnőtteknek:

  • 2018. szeptember 15-ig:                               25 000 Ft / fő
  • szeptember 30-ig:                                         27 000 Ft / fő

Külsös gyerekeknek és nyugdíjasoknak**:

  • 2018. szeptember 15-ig:                              23 000 Ft/ fő
  • szeptember 30-ig:                                        25 000 Ft / fő

A részvételi díjat átutalással is lehet rendezni. Aki csekket kér, annak postán küldünk.

Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103874-11467943-00000005


*Újdonság 1.: Ebben az évben egy zöldszíves csoportnak lehetőséget adunk arra, hogy a gyerekek is részt vegyenek a rendezvényen pedagógus kísérettel.

** Újdonság 2.: Saját gyermek vagy unoka is elhozható felnőtt hozzátartozó kíséretében.

Kedves Zöldszívesek!

Most kaptam egy Facebookos üzenetet egy régi zöldszívesünktől. Olvassátok sorait olyan örömmel, ahogy én tettem. Az üzenetet a levélíró engedélyével teszem közzé. Fogadjátok szeretettel.
Üdvözlettel: Orgoványi Anikó

Kedves Anikó!
Végre rászántam magam, hogy megírjam a beszámolót a gyerekkori élményeimről. Fogadják szeretettel:
A képek közel 20 éve, 1999 tavaszán készültek a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédelmi Mozgalom országos versenyén, ahol a tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 4.b osztályának 5 fős csapata első helyezést ért el.
Az Országháznál készült képen balról Dusza Anikó, Szabó Adrienn, Varga Ildikó osztályfőnök, Bencs Viktória, Földvári Orsolya és guggolva jómagam vagyok látható.
Vissza az elejére…
A 4.b osztályban lehetőség volt környezet szakkörre járni, amelyet osztályfőnökünk tartott. Örömmel vettem részt ezen a délutáni elfoglaltságon, ahol vagy az iskola falain belül, vagy a város környékén járva-kelve tanulmányoztuk a növényeket, állatokat, természetet.
A verseny előzményeire csak halványan emlékszem. Feladatlapokat töltöttünk ki, amelyekre a „Szivárvány újság”-ból kivágott emblémát ragasztottuk. Rajzokat készítettünk.
Ezután nyílt lehetőség a Zöld Szív országos versenyén való részvételre, amelyre hetekig készültünk. Lampionokat készítettünk, és Budapest nevezetességeit tanultuk még a vonaton is a főváros felé tartva. A szállásunk egy középiskolai kollégiumban volt. A fővárosban töltött 3 nap alatt látogatást tettünk az Országházban, elvittek minket a Szentendrei Skanzenbe is (2. foto). A Halászbástyán megrendezett lampionos felvonulásra elég jól emlékszem, illetve az eredményhirdetésre. Országos első helyezettek lettünk, a zöld szíves fehér molinó egy évig a mi iskolánk auláját díszítette. Óriási öröm fogadott minket az oktatási intézményünkben. Az egész iskola előtt adta át gratulációját az iskola vezetése. A zöld szíves oklevelet (3.foto), a kitűzőt és tollat a mai napig őrzöm.
A magam részéről a természet szeretete a mai napig is megmaradt. 6-7-8. osztályban földrajz szakkörre jártam, ahol végleg eldöntöttem, hogy földrajzot szeretnék tanulni. Ezt meg is valósítottam, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán geográfusként végeztem 2012-ben, azután PhD hallgató voltam. Eközben a Debreceni Egyetem Gazdasági és Vidékfejlesztési Karán vidékfejlesztési agrármérnök diplomát szereztem. A munkám mindkét területet érinti.
Ami a csapattagokat illeti, rajtam kívül ketten is természettudományi területen tanultak tovább, Anikó matematikus, Orsi környezetmérnök lett.
Hasonlóan szép élményeket kívánok a mai zöld szíves gyerekeknek is!
Zöld szíves üdvözlettel,
Pálóczi Ágnes